spacebg covers

астрономите изследват необичайна планетарна мъглявина планетарните мъглявин


Астрономите изследват необичайна планетарна мъглявина.

Планетарните мъглявини са светещи обвивки от газ, които се образуват в крайните етапи от живота на подобните на Слънцето звезди. Почти винаги в техните центрове се открива бяло джудже - това е много горещ звезден остатък, който се отличава с висока плътност и малки размери. Повечето от планетарните мъглявини са симетрични. Най-общо, погледнати от страни, тези структури наподобяват кръгли мехури от светещ с призрачна светлина газ, които постепенно избледняват в космоса. Но освен прости, някои от тях се отличават с определена сложност, която се дължи на топлинните пулсации точно преди окончателния колапс на ядрото, звездното въртене и множеството заплетени магнитни полета.

При тях се наблюдават пресечени слоеве, плетеници от газови нишки и наличие на струи, които пренасят вещество далеч в космоса. Прекрасен пример за такава сложна структура е мъглявината "Fleming 1". Тя се намира в южното съзвездие "Кентавър" и се отличава с двойка идентични струи, които завършват със S-извити краища. Този обект е открит преди малко повече от век от Williamina Fleming - бившата прислужница, която е била наета от обсерваторията на Харвардския колеж, след като е представила правоспособност за астроном.

Астрономите отдавна спорят как са образувани симетричните струи, но все още не е постигнат консенсус. Сега, въз основа наблюдения проведени от Very Large Telescope (VLT) е създаден компютърен модел, който за първи път обяснява причудливата форма на тези структури.
Увеличаване Планетарната мъглявина "Fleming 1" и изходящите от нея струи (двойката червени камшици простиращи се далеч в космоса). Новите проучвания показват, че е вероятно наличието на рядък чифт бели джуджета, които формират изключително симетричните струи и други структури в околните газове. Credit: ESO/H. BoffinОбект на изследване е светлината излъчена от централната звезда. Откритието е, че най-вероятно в сърцето на Fleming 1 съществуват две бели джуджета, които са гравитационно свързани. Те се обикалят взаимно веднъж на всеки 1,2 дни. Двойни звезди са откривани и преди в центровете на планетарни мъглявини, но системите от две бели джуджета са много редки.

Всъщност астрономите отдавна се съмняват за двойнственост на централната звезда там, но са смятали че техните орбитални периоди са от порядъка на десетки години и съответно са необходими наблюдения през големи периоди от време за да се определят техните характеристики. Но сега, подробните наблюдения от VLT променят изцяло картината. Оказва се че двойката звезди са хиляда пъти по-близо една до друга отколкото се смятало до момента.

Когато една звезда с маса до осем пъти масата на Слънцето достигне края на живота си нейното ядро се свива превръщайки се в бялото джудже, а отделената от този окончателен колапс топлина издухва всичката материя над него, която наблюдаваме като красива планетарна мъглявина.

Но както стана вече на въпрос, докато звездите са сферични, много от планетарните мъглявини са поразително сложни. Някои от най-впечатляващите мъглявини, включително Fleming 1 притежават множество преплетени слоеве, които са изхвърлени по различно време от еволюцията на звездата. Освен това, там са налични две струи, които са несъразмерни с диаметъра на мехура и изхождат от двата полюса на централния район наподобяващи S-образни потоци. Новото изследване показва, че те са резултат от тясното взаимодействие между двете уплътнени звезди.

Когато едната звезда се е разширила, другата е започнала да поглъща от нейната материя. Тази материя е образувала акреционен диск, който е бил достатъчно обширен за да се потопят и двете звезди в него. Но понеже двете звезди се обикалят една около друга и освен това взаимодействат с диска, те са се заклатушкали подобно на пумпал - тип движение наречено "прецесия". Това движение се отразява на движението на всеки материал, който се издухва от полюсите на системата обуславяйки формата на наблюдаваните струи. Това проучване потвърждава теорията, че прецесията на акреционните дискове около бинарни системи е причината за образуването на симетрични модели около планетарни мъглявини като "Fleming 1".

Също така, наблюденията от VLT разкриват възлов пръстен от материал във вътрешността на мъглявина. Такъв пръстен от материя е известно че съществува също и в други бинарни системи. Затова той може да се смята като издайнически подпис на звездната двойка.

  • 1918
  • 0
  • Nov 12, 2012

Коментар
Подобни публикации