spacebg covers

Астрономите са наблюдавали невидима планета


Увеличаване В дясно са наблюдения от VLT и те показват протопланетен диск около младата звезда "MWC 758". Дискът притежава два спирални ръкава, които се простират над 15 500 000 000 км от звездата. В ляво е показан компютърен модел, който възпроизвежда спиралните структури вземайки предвид наличието на предполагаема планета, обозначена с "Х". Планетата не може да се види директно но вероятно е отговорна за образуването на двете спирални рамена. Photo Credit: NASA, ESA


Огромни спирални модели в прашни дискове около няколко млади звезди с възрасти само няколко милиона години (около един процент възрастта на нашето слънце), може да бъдат доказателство за наличието на гигантски, невидими планети. Тази идея не само отваря врата към нов метод за откриване на планети, но също така може да предложи поглед към началните етапи от формирането на планетите.

Астрономите вече са каталогизирали хиляди планети в орбита около други звезди, но най-ранните етапи от тяхното образуване все още са неуловими. Това е така, защото планетите се зараждат във вътрешността на огромни дискове от прах и газ, които опасват новородените звезди и съответно са трудни за наблюдение.

Заключението е, че планетите могат да издават присъствието си, чрез модифициране на околозвездните дискове в големи мащаби. За да се изучи по добре това влияние са създадени подходящи компютърни модели. Директното наблюдение на планетите е трудно, но те се издават от своето гравитационно влияние върху диска, който всъщност ги формира.

Идентифицирането на мащабните вълни и спирали в диска освен всичко предлага напълно нов метод за откриване планети, който е съвсем различен от всички техники.

Наземните телескопи са заснели два мащабни спирални ръкава около две млади звезди - "SAO 206462" и "MWC 758". Освен тях, няколко други близки звезди също показват по-малки подобни характеристики. Всъщност тяхното образуване е било загадка до момента, защото ако дисковете са много масивни тогава ще имат достатъчно самостоятелна гравитация, за да станат нестабилни и да се създадат вълнообразните модели. Но дисковете около "SAO 206462" и "758 MWC" тежат само няколко процента от масата на централната звезда, поради което те не са гравитационно нестабилни.

Учените са генерирали компютърни симулации описващи динамиката на дисковете и евентуални планети в тях, както и влиянието на лъчението от централната звезда. При това положение, се създават спирални структури, които много наподобяват наблюденията. Взаимното гравитационно взаимодействие между диска и планетата създава региони, където плътността на газта и прахта се увеличава. Заради диференциалното въртене на диска около звездата, тези свръх плътни региони се превръщат в спирални вълни. До сега просто се е спекулирало че планети могат да формират спиралните ръкави, но сега това е първия път когато теориите се потвърждават.

Освен това, симулациите разкриват, че спиралните ръкави носят богата информация за невидима планета, като могат да разкрият не само нейната позиция, но и масата. За да се създадат вълни с мащабите наблюдавани в системите на "SAO 206462" и "MWC 758", невидимата планета би трябвало да е обемиста и най-малко 10 пъти по-тежка от Юпитер.

Първата екзопланета е идентифицирана през 1995 год. От тогава са открити още хиляди, но тъй като те са в стари системи - с възрасти много милиони или няколко милиарда години, всъщност предоставят много малко улики как се образуват. Съществуват много теории за това как се формират и образуват планети, но преките наблюдения които предоставят преки потвърждения на тези теории са много малко. Сегашното наблюдение е стъпка напред в тази посока.


  • 1818
  • 0
  • Dec 1, 2015

Коментар
Подобни публикации