spacebg covers

астрономите с помощта на -много големият телескоп- на есо най-вероятно за първи път са н


Астрономите с помощта на "Много големият телескоп" на ЕСО, най-вероятно за първи път са наблюдавали формирането на планета, която все още е вградена в дебелия диск от газ и прах около централната звезда.

Международен екип от астрономи е изучавал младата звезда "HD 100546", която е сравнително близо до нас - само на 335 светлинни години от Земята. Изненадата е настъпила, когато са открили индикации на планета, която изглежда е в процес на учредяване и все още е вграден в праховия диск около звездата. Данните сочат, че новия кандидат ще бъде газов гигант, подобен на Юпитер.
Увеличаване Артистично представяне на новоформиращият се газов гигант сред облаците от газ и прах. Credit: ESO/L. Calçada

До сега, учените са наблюдавали формирането на планети само от екраните на компютърните симулации. Ако новото откритие се потвърди, това ще бъде първата естествена лаборатория, която ще предостави възможността да се изучи планетообразуването.

Системата "HD 100546" всъщност е добре изучена и за нея отдавна се знае, че съдържа още една гигантска планета, която орбитира около шест пъти по-далеч от звездата си, отколкото Земята от Слънцето. Новооткрита планета-кандидат се намира още по-далече, на около 10AU.

Според теорията гигантските планети растат чрез засмукване на газа и прахта, които остават след образуването на централната звезда. Астрономите са забелязали няколко структури в новите изображения, които се обясняват отлично с тази протоплатетна хипотеза. Това са отличителна следа вградена в общия диск, която може да бъде причинена от взаимодействието между планетата и диска. Също и индикациите, че околностите на протопланетата са силно нагряти от процеса на формирането.

Въпреки че протопланета е най-вероятното обяснение на наблюденията, резултатите от това проучване изискват последващи наблюдения, за да се отхвърлят други вероятни сценарии. Те са малко вероятни, но все пак са възможни. Според тях, откритието всъщност е сигнал от фонов източник. Възможно е също така, засечения обект да представлява вече напълно оформена планета, която е изгонена от първоначалната си орбита близо до звездата.

Когато новият обект се потвърди, очакванията са че интересът към него ще се засили. Астрономите най-после ще се сдобият с възможността пряко да наблюдават естествения процес създал планетите, а също и нас самите.

  • 1564
  • 0
  • Mar 7, 2013

Коментар
Подобни публикации