spacebg covers

вече са извести нови подробности относно раждането на известна черна дупка данните идват най-вече
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Вече са извести нови подробности относно раждането на известна черна дупка. Данните идват най-вече от рентгеновата обсерватория "Чандра", но и от радио, оптични и други рентгенови телескопи в космоса.

Става въпрос за един от най-изследваните рентгенови обекти на небето - Лебед Х-1. Учените в началото имаха сериозно основание да смятат че това е много млада черна дупка, която обикаля много близо до масивна звезда. След това доказаха че този обект е точно това. Сега чрез съвременните инструменти с които разполагат, учените установиха с точност нейните параметри. Лебед X-1 е черна дупка с звездна маса която се е образувала от колапса на масивна звезда. Черната дупка е в тясно орбита с масивна синя звезда компаньон.
От ляво е местоположението на Лебед Х-1, което е близо до един много активен звездообразуващ регион. От дясно е художествена концепция на системата. Credits: X-ray: NASA/CXC; Optical: Digitized Sky Survey

Използването на рентгеновите данни от Чандра, рентгеновия сателит ROSI, и астрофизическия сателит "Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics", екип от учени е определил скороста на въртене на Лебед X-1 с безпрецедентна точност. На самата черна дупка нищо не и пречи да се върти около оста си, която е наследила от самосрутилата се звезда, с безкрайно голяма скорост. Само че материята която тя увлича не може да се ускори до безкрайност. Всъщност може и да може, само че тази материя трябва да премине през една граница която указва големината на черната дупка - това е хоризонта на събитията. Така на кратко над хоризонта на събитията действа познатата физика - теория на относителността, квантова теория и др. Под хоризонта на събитията няма информация всичко е неизвестно. Сега учените са измерили, че материята която се намира точно на ръба на хоризонта на събитията се върти със шеметните 800 оборота в секунда. Това е максималната възможна скорост.

Независимо проучване на еволюцията показва, че черната дупка се е родила преди около 6 милиона години. Това е сравнително кратък период от време (в астрономически аспект), през който черната дупка не би могла да промени околоосното си въртене значително. Изводът е, че Лебед X-1 се върти толкова бързо още от самото си рождение.

Оптичните наблюдения на поведението на звездата, разкриват че масата на дупката е 14.8 пъти масата на Слънцето. Това най-вероятно е първоначалната маса, защото Лебед Х-1 не разполага с време да натрупа повече маса.

И това е всичко. И да искаме да измерим още нещо за някоя черна дупка няма да можем. За да опознаем напълно един такъв обект тостатъчно е да определим неговата скорост на въртене и маса - всичко останало е теория. Ако например планетата Земя е един безкрайно сложен обект, който можем да го изучаваме векове и пак да не го опознаем напълно, засега изглежда че ако познаваме горните два параметъра, вече напълно познаваме черната дупка. Всичката останала информация която съдържа е скрита зад хоризонта на събитията и остава абсолютно недостъпна за нас. Учените наричат това теорема "без коса".

Екипът също така обяви, че е извършил най-точната оценка на разстоянието да Лебед X-1, чрез радио обсерваторията Very Long Baseline Array (VLBA). Новото разстояние е около 6070 светлинни години от Земята. Това точно разстояние е ключов елемент за определяне точната маса и определяне на въртенето.

Радио наблюденията също измерват движението на Лебед X-1 през пространството и това комбинирано с измервато скоростта дава триизмерна скорост и местоположение на черната дупка. Тази работа показва, че Лебед X-1 се движи много бавно по отношение на Млечния път, което означава, че дупката не е получила голям "удар" при раждането си. Това подкрепя по-ранното предположение, че Лебед X-1 не е родена в обикновена свръхнова, а вместо това може да е резултат от тъмен колапс на свръхмасивна зведа без експлозия. Родоначалник на Лебед X-1 най-вероятно е една изключително масивна звезда, която първоначално е имала маса по-голяма от около 100 пъти тази на слънцето, която се е саморазпаднала в енергичен звезден вятър. Процеса на превръщане на супермасивна звезда направо в черна дупка без експлозия е малко по-сложен но е възможен.

Източник: НАСА

  • 2345
  • 0
  • Mar 21, 2012

Коментар
Подобни публикации