spacebg covers

Висок прахов облак и мистериозно сияние на Марс
Мисия: Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN)


Увеличаване Това е сиянието, открито от IUVS през декември 2014 год, насложено върху повърхността на Марс. Картата показва, че явлението е обхващало обширна област над северното полукълбо и не е обвързано пряко с географското местоположение. Сиянието е било активно за 5-дневен период. Image Credit: University of Colorado

Новият космически кораб около Марс - "Мавен" е наблюдавал две неочаквани явления в атмосферата на червената планета. Това са необяснимо висок облак от прах и едно сияние, което достига дълбоко в марсианската атмосфера.

Всъщност, наличието на прах при надморска височина от 150 до 300 километра не е новост, въпреки че източника и състава на прахта все още са неизвестни. Ако този източник е от повърхността на планетата значи липсва някакъв фундаментален процес в марсианската атмосфера, който да го обясни.

Облакът е открит инструментът "LPW" и не е известно дали той е временно явление или нещо постоянно. Плътността е най-голяма при по-ниски височини. Въпреки това, дори и в най-плътните области облакът все още е прекалено разреден. За момента няма данни за него в данните от другите инструменти на Мавен.

Възможни източници на прах са вятъра, който постепенно издига частици високо в атмосферата. Друга причина може да бъде прах идваща от Фобос и Деймос, от падащи комети и метеорити или просто от засмукване на обичайната прах на слънчевата система. Въпреки това, не е известен процеса, който може да обясни местоположението на наблюдаваната прах в атмосферата на планетата.

Освен прахта, ултравиолетовия спектрограф (IUVS) е наблюдавал кръстените от учените "коледни светлини." Точно пет дни преди 25 декември 2014 год., Мавен е наблюдавал ярко ултравиолетово сияние, обхващащо северното полукълбо на Марс. Земните полярни сияния се пораждат от енергийни частици идващи от Слънцето, които избиват електрони от атомите на атмосферата и заставят газовете да светят.

Но на Марс свети дълбоката атмосфера, много по-дълбоко отколкото на Земята, което е изненадата. Това означава, че частиците които го пораждат трябва да са много по-енергични. Техният източник изглежда също е Слънцето, защото друг инструмент на космическият кораб е открил скок в слънчевия вятър преди началото на сиянието.

Преди милиарди години, Марс е изгубил своето магнитно поле, което е позволило слънчевите частици да бомбандират пряко атмосферата. Електроните, които произвеждат въпросното сияние притежават около 100 пъти повече енергия, отколкото електроните в искрата причинена от "домашния ток", когато извадим рязко щепсела от контакта.

Мавен е най-новият космически кораб около Марс и до момента функционира безупречно. Освен изследване на атмосферата, мисията осигурява радиовръзка с марсоходите, с Марс Одисей и MRO.


  • 1131
  • 0
  • Mar 19, 2015

Коментар
Подобни публикации