spacebg covers

Касини е направил нови уникални снимки на езерата на Титан
Мисия: Cassini–Huygens


Увеличаване Това е изкуствено оцветена мозайка, съставена от инфрачервените данни получени от Касини. Веднага прави впечатление разликите в състава на повърхностните материали около въглеводородните езера. Забелязва се нещо като оранжев нанос върху обичайната зелена повърхност изградена от обикновен воден лед. За повече информация има и надписана версия на това изображение. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/University of Idaho

Вече е всеизвестно, че полярните региони на Титан са осеяни с множество езера от течен метан и етан. Сега, благодарение на уникалното осветление и новата позиция на космическият кораб, Касини е направил нови уникални снимки на мечтата на всеки олигарх - въпросните езера. Изображенията разкриват нови улики за "хидроложкия" цикъл на луната, който е много подобен на земния, но се движи от въглеводороди, а не от вода.

Новите снимки са на разположение онлайн на този адрес.

Езерата правят полярните региони на луната много интересни за учените. До момента, те са изследвани само от радарът, който е в състояние да проникне през гъстата мъгла и да заснеме техните плоски повърхности, които се появяват като черни петна на обичайния светъл фон на неравната повърхност. Другият инструмент, който е в състояние да ги "види" е визуалния и инфрачервен спектрометър, но който до момента е имал възможността да улавя светлината идваща от далечната и коса позиция на северната полярна област, където са струпани повечето езера.

Сега, благодарение на няколко фактора, този инструмент е имал чудесни възможности за наблюдение, от които се е възползвал. Слънчевата светлина е започнала да осветява северния полюс, който беше забулен в зимен мрак от почти девет години, когато корабът пристигна в системата на Сатурн. Това осветяване, означава затопляне и съответно изпарение на течните въглеводороди. Признак на скорошното лято е образуването на облачна покривка над северните региони, които неминуемо ще доведат до дъждове в студения полярен юг, където се очаква броя на езерата да нарасне.

Касини в момента е в полярна орбита и има отличната възможност да наблюдава осветения северен полюс. Той е уловил идващата инфрачервена светлина, при прелитанията на 10 и 26 юли и 12 септември 2013 г. Получени са много изображения, които разкриват сложната система от езера. Когато учените преобразуват инфрачервената светлина в подходящи за нас цветове, те откриват различия в състава на материалите около езерата. Данните показват, че когато части от езерата или целите езера се изпарят, те оставят нещо като еквивалент на солта, често срещана на Земята. Само че, вместо сол, коритата на пресъхналите езера са покрити от органични химикали, които са били разтворени в течните въглеводороди. На преобразуваните изображения, те се появяват като оранжева мътилка покриващи зеленикавия фон на типичните скали от воден лед на Титан.

Оказва се, че северния полюс на луната е още по-интересен с това сложно взаимодействие на течности и депозити, останали от изпаряването на езерата и моретата. Освен това, новите изображения разкриват нови повърхности, които до преди това не са били видими в данните. Светлите площи показват, че повърхността тук е уникална от останалата част на Титан, което може да обясни защо почти всички езера се намират в този регион. Още от откриването, учените се чудят защо езерата и моретата са концентрирани в северните географски ширини. Сега, новите изображения разкриват, че има нещо специално на повърхността в този регион, което за жалост още не се знае какво е, но това е голям напредък за теориите, което много стеснява възможните обяснения. Леглата на езерата имат отличителни форми - те са заоблени, появяват се с почти шаблонни силуети и са със стръмни склонове. За тяхното образуване са предложени различни механизми. Възможно обяснение е, че уникалната повърхност всъщност е карстов терен, където течностите разтварят разтворими скали. Известно е, че карстовите терени на Земята могат да създават забележителен релеф.

Въпреки че са много студени, северните региони на Титан, са най-близкото нещо до Земята, което до момента познаваме във Вселената. Вече се знае, че там настъпват сезонни промени, които предстои да се наблюдават от дългата мисия "Касини". Сега, когато грее слънцето и отличната позиция на кораба, предстоят нови вълнуващи открития какво всъщност се случва със системата от езера и морета в близост до северния полюс на най-голямата луна в системата на Сатурн - Титан.


  • 1449
  • 0
  • Oct 25, 2013

Коментар
Подобни публикации