spacebg covers

касини продължава да накланя орбитата си маневрата ще продължи почти една г
Мисия: Cassini–Huygens


Касини продължава да накланя орбитата си.

Маневрата ще продължи почти една година. Прелитането покрай Титан на 22 май бележи нейното начало, която от своя страна ще позволи да се получи различен поглед върху системата на Сатурн. В момента орбитата е наклонена до почти 16 градуса спрямо екваториалната равнина и след още седем прелитания покарай най-голямата луна в крайна сметка този ъгъл ще достигне приблизително 62 градуса до април 2013 год. На Земята, сателит който се движи по орбита с наклон 62 градуса, ще прелита далеч на север, включително над Аляска, а най-южната точка ще попада над върховете на Антарктическия полуостров.
Увеличаване Този поглед от Касини показва външния F-пръстен. В празнината "Encke gap" може да се забележи ледената луна "Пан", която оставя както прашни дири след себе си, така и вълни в основната структура на пръстена. Тясната пропаст близо до външния ръб е пропастта "Keeler gap". Image credit: NASA/JPL-Caltech/SSIЗащо тази маневра е необходима? Когато Касини се намираше в екваториалната равнина, поглеждайки към пръстените те се появяваха на изображенията като тънка линия. Сега от новата наклонена орбита, корабът ще се извисява високо над равнината, което ще предостави впечатляващи гледки към широкия простор на пръстените, а получените детайлни изображения ще помогнат за отключването на тайните относно техния произход и образуване. Вече имаме изображения от новата позиция.

Освен пръстените, Касини ще има възможността да наблюдава и полярните области на Сатурн. Апарата ще измерва атмосферните процеси на по-високи географски ширини, а чрез изследване на окултациите (наблюдения на радиосигнали, слънчева и звездна светлина преминаващи през атмосферата) ще помогне да се определи нейния състав и плътност.

Как гравитацията на Титан ще промени траекторията на космическия кораб? Подобно на пръстените и Титан се върти около Сатурн в рамките на една равнина, която е много близо до екваториална равнина на Сатурн. Когато Касини прелита покрай нея, гравитацията изкривява пътя на кораба, като го дърпа към центъра на луната. Близо до Титан, движението се ограничава до една равнина съдържаща пътя на Касини и центъра на масата на Титан. Ако тази локална равнина съвпада с орбиталната равнина на Касини около Сатурн, наклона на траекторията ще остане непроменен. Но ако има разлика между двете равнини, тогава ще се появи компонент който ще променя наклона на орбитата на космическия кораб. Последващи прелитания ще повишават наклона на орбитата докато не се достигне наклон от 62 градуса.

По-нататък, апарата постепенно ще започне да се спуска към равнината на пръстените, но това ще продължи до края на 2015 година. Тогава "Касини" отново ще започне издигане над екваториалната равнина за подготовката на големия си финал. След достигане на наклон от почти 64 градуса, гравитацията на Титан през април 2017 ще изпрати апарата по орбита, която ще премине през тесния 3000 км участък между атмосферата на Сатурн и най-вътрешния пръстен. Двадесет и две зрелищни орбити по-късно и една последна асистенция на Титан ще промени курса на кораба към огнено навлизане в атмосферата, което ще сложи края на мисията.
Увеличаване Тези три изображения от Касини показват витло-образна структура, създадена от невидима луна в пръстените на Сатурн. Image credit: NASA/JPL-Caltech/SSI/Cornell

  • 1111
  • 0
  • Jul 10, 2012

Коментар
Подобни публикации