spacebg covers

може би защото се появява като петънце от кръв на небето планетата марс е кръстена на римския бог
Мисия: Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN)


Може би, защото се появява като петънце от кръв на небето, планетата Марс е кръстена на римския бог на войната.

От гледна точка на живота, такъв, какъвто го познаваме днес на Земята, Марс е изключително враждебен. Тънката атмосфера на планетата не може да защити повърхността от опасната радиация идваща от космоса и Слънцето. Разяждащи химикали, като водороден прекис са проникнали в почвата. Течната вода, необходима за живота, не може да съществува много дълго и бързо се изпарява в дифузния въздух и по-скоро замръзва при минусовите температури, които са доста обичайни за голяма част от планетата.

Съвременната наука, казва че не винаги е било така. Има признаци, че в далечното минало преди милиарди години Марс е бил много по-привлекателно място. Забелязват се издълбани канали, които приличат на пресъхнали корита на реки. Космическите кораби, изпратени до орбитата на Марс са идентифицирали петна от минерали, които се образуват само при наличие на течна вода. Оказва се, че в младостта си, Марс е място, което би могло да приюти живот, с по-дебела атмосфера достатъчно топла за дъжд, който формира езера или дори морета.
Художествена концепция на мисията MAVEN. Credit: NASA/Goddard Space Flight Center

Две нови мисии на НАСА ще се опитат да открият какво е трансформирало Марс. Едната е Mars Science Laboratory (MSL) или Куриозити (Любопитство) е най-големи и най-иновативния ровър имащ за цел да изследва повърхността на Червената планета. Куриозити ще стартира своята одисея само след пет дни! Ровъра изобилства с множество камери и инструменти, включително анализатора на проби - инструмента SAM. С него апарата ще търси вода, въглерод и други важни градивни елементи на живота в почвата и атмосферата. Този инструмент също ще открие дали Марс някога е имала потенциала да поддържа живота. Изследваната област на Марс е кратера Гейл където се очаква да са се запазили записи на промените настъпили в околната среда на Марс.

Другата мисия е Мавен (Maven) - мисия планирана да стартира в края на 2013. Тя ще орбитира Марс и ще изследва по-съвестно горната част на атмосферата на Червената планета. Тя ще помогне да се определи какво е причинило атмосферата и марсианската вода да се изгубят в космоса.

"Мавен и Куриозити ще определят историята на марсианския климат и атмосфера, използвайки множество подходи", казва Брус Жаковски главния изследовател на Мавен. "Измерването на изотопното съотношение е подхода, споделян и от двете мисии."

Изотопи са по-тежки версии на елементите. Например, деутерий е тежката версия на водорода. Обикновено, два водородни атома се присъединяват към кислороден атом за да образуват молекулата на водата. Но понякога тежък деутерий влиза в състава на молекулата на водата.

Когато водата се изпари до горните слоеве на атмосферата на Марс, слънчевата радиация може да счупи нейните молекули на водород или деутерий и кислород. Водорода бяга по-бързо в космоса, защото е по-лек от деутерия. Тъй като по-леките версия бяга по-често, с течение на времето, в атмосферата на Марс количеството водород намалява в сравнение с това на деутерия. Атмосферата на Марс постепенно става все по-богата и по-богата с деутерий.

Мавен екипа ще измери количеството на деутерий в сравнение с размера на водорода в горните слоеве на атмосферата на Марс или (D / H) съотношението. Те ще го сравнят със съотношението което Марс е имал когато е бил млад. Началното съотношение D / H може да се прочете в древните марсиански минерали и да се оценява от наблюдения на D / H съотношението в комети и астероиди, които са девствените "изкопаеми" - останки от формирането на слънчевата система.

Сравняването на настоящето и началното D / H съотношения ще позволи на екипа да изчисли колко водород (и следователно вода) е бил загубен през целия живот на Марс. Мавен ще определи колко атмосфера е била изгубена с течение на времето, чрез измерване на изотопните съотношения на други елементи в много високата атмосфера като азот, кислород, въглерод, и благородни газове като аргон.

Мавен се очаква да достигне Марс през 2014 год. До тогава SAM на борда на Куриозите ще е направил подобни измервания в кратера Гейл, което ще помогне на тълкуването на измерванията от Мавен в атмосферата.Учените изчисляват, че Гейл може да се е образувал преди повече от три милиарда години.

Едно от нещата, върху които ще се фокусира Мавен е да определи как слънчевата активност води до намаляване на марсианската атмосфера. Ако учените разберат колко атмосфера се отстранява от промените в слънчевата активност те могат да екстраполират обратно и да оценят какво изотопно съотношение трябва да е имало преди милиарди години. Въпреки това, ако измерванията на древните съотношения от SAM не съвпадат, това подсказва че може би трябва да се разгледат други начини за загубата на атмосфера като гигантски въздействия от астероиди например.

Източник: НАСА

  • 1257
  • 0
  • Apr 1, 2012

Коментар
Подобни публикации