spacebg covers

най-новите снимки освободени от марс експрес показват серия от структури наречени -pit-chai
Мисия: Mars Express


Най-новите снимки, освободени от Марс Експрес показват серия от структури, наречени "pit-chains" (вериги от ями), по склоновете на един от най-големите вулкани в Слънчевата система. В зависимост от техния произход, те могат да бъдат примамлива цел в търсенето на микробен живот на Червената планета.

Снимките са направени на 22 юни 2011 г., и покриват областта "Tractus Catena" разположена в четириъгълника "Arcadia", който от своя страна е част от обширния вулканичен регион "Тарсис" на Марс. Този регион може да се похвали с наличие на огромни вулкани, включително тройката "Тарсис Монтес" и отстоящия на север от тях "Алба Монс", който е известен също като "Алба патера" - един от най-големите вулкани в Слънчевата система по площ и обем.
Увеличаване Credits: ESA/DLR/FU Berlin (G. Neukum)

Tractus Catena е разположен на югоизточния фланг на Алба Монс и наблюдаваните структури представляват вериги от ями или депресии, които са се образували по протежението на фрактурите в кората на Марс.

Пит-веригите може да имат вулканичен произход. Лава потоците от вулканите се втвърдяват на повърхността, оставяйки разтопена тръба от лава.

След като вулканичната дейност се прекратява, тръбата се изпразва, оставяйки дълга подземна кухина. С течение на времето, части от покрива над кухина се срутват, образувайки кръгови депресии на повърхността.

Пит-веригите могат също да бъдат причинени от размествания в кората на Марс, която се превръща в поредица от успоредни издължени депресии, известни като "грабени" в които също може да се образуват ями.

Но най-драматичния сценарий включва подпочвени води. На Земята има ясни примери на подобни структури в карстовите региони. Този произход е най-интересния в контекста на търсенето на микробен живот на Марс. В наблюдаваните пещери микроорганизмите може да са оцелели, защото там са защитени от суровата среда на повърхността.

Важно е да се каже, че подобни свързани дупки са открити и на Луната, а най-вероятно съществуват и на Меркурий, защото там също е забелязан вулканизъм. Тези пещери ще осигурят естествени убежища за астронавти от радиацията на повърхността на тези тела, когато се колонизират, затова ще представляват приоритетни цели за бъдещите мисии.
",""] } } }) })