spacebg covers

Нови познания относно звездните купове
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Увеличаване Мъглявината "Пламък". Image Credit: X-ray: NASA/CXC

Използвайки комбинираните усилия между рентгеновата космическа обсерватория "Чандра" и инфрачервените телескопи, астрономите са осъществили важен напредък относно разбирането как се формират звездните купове.

Ранните представи за това как се образуват звездни купове изглежда че не са верни. Идеята е била много проста - звездните купове водят началото си от гигантски облак от газ и прах, който постепенно е кондензирал в звезди. Центъра на облака привлича материята от околностите и постепенно се уплътнява в звезди. При този процес, звездообразуването се случва най-напред в центъра, откъдето следва че в средата на купа звездите трябва да са най-стари.

Въпреки това, последните данни от Чандра показват нещо съвсем друго. Учените са изследвали два купа, където в момента се образуват подобни на Слънцето звезди - NGC 2024, разположен в центъра на мъглявината "Пламък" и мъглявината "Орион". От това изследване, те са открили, че всъщност звездите в покрайнините на клъстерите са най-старите.

Това откритие е нелогично, но за да го направят, астрономите са разработили нов двустепенен подход. Най-напред са използвали Чандра за да установят яркостта на звездите в рентгенови лъчи, откъдето лесно се определят масите. След това същите звезди са наблюдавани в инфрачервена светлина от Спицер и наземните телескопи, за да се определят техните възрасти.

Резултатите са в противоречие с това, което базовия модел прогнозира. В центъра на NGC 2024, звездите са на възраст около 200 000 години за разлика от периферията, където са с около 1.3 милиона години по-стари. В мъглявината Орион, звездните възрасти варират от 1,2 милиона години в средата до почти 2 милиона година близо до ръбовете.

Обяснението може да бъде по три начина. Най-напред газовия облак е бил с различна плътност още преди началото на звездообразуването - по плътен в центъра отколкото в периферията. Така звездите по краищата ще престанат да се образуват много по-рано, отколкото в централните региони, което ще обясни младостта на ядрото.

Друга идея е, че старите звезди са имали повече време, за да напуснат ядрото на клъстера. Това става след взаимодействие с други звезди.

Последната идея предполага, че младите звезди се образуват само в масивни нишки от газ, които падат към центъра на клъстера.

Предишни изследвания на мъглявината "Орион" са показали намеци за тази обърна възраст, но тези по-ранни усилия се основават на ограничени или предубедени звездни проби. Сега новото изследване предоставя първото доказателство за тези възрастови разлики и в мъглявината "Пламък".

Следващите стъпки ще са да се види, дали ще се намери същата тази възрастова разлика и в други млади клъстери.


  • 1745
  • 0
  • Jul 23, 2014

Коментар
Подобни публикации