spacebg covers

Някои метеорити попаднали на Земята наистина идват от Марс
Мисия: Mars Science Laboratory


Увеличаване Кюриосити изследва повърхността на Марс. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems

Тези прозрения идват от анализа на марсианската атмосфера. Ключът е измерването на инертния газ "аргон", което осигурява най - категоричното доказателство относно марсианския произход на някои метеорити.

Аналитичният инструмент "SAM" е осъществил прецизен анализ на два изотопа на аргона - "аргон-36" и "аргон-38". Тези форми съществуват естествено в цялата слънчева система. Но на Марс тяхното съотношение е променено, защото голяма част от атмосферата е изгубена в космоса. По-лекият изотоп се губи по-лесно, защото се издига до горната част на атмосферата и изисква по-малко енергия за да избяга за винаги в космоса. Така, марсианската атмосфера остава сравнително обогатена с по-тежкия изотоп - аргон-38.

Метеоритите попаднали на Земята, съдържат мехурчета от пленени газове, които учените са изследвали щателно в лабораториите. Данните сочат, че на всеки един атом Аргон-38 се падат между 3.5 и 4.5 атома Аргон-36. Ако тези метеорити са с марсиански произход, тогава би трябвало това съотношение да е сравнимо с атмосферата на Марс. Първите измервания от "Викинг" през 1970г. определят това съотношение от порядъка на 5-7, което поставя под съмнение, че метеоритите пренасящи атмосферата на Марс всъщност идват от Марс. Сега, новото директно измерване от SAM заковава съотношението на двата изотопа на аргона точно на 4.2.

Учените казват, че това отчитане подпечатва паспортите на всички метеорити идващи от Марс. Определянето на правилното съотношение на Аргона е много важно, защото то представлява най-добрата мярка за това колко атмосфера всъщност е загубена. Новите резултати сочат че някъде между 55 и 95% от оригиналната атмосфера е изгубена, най вероятно истинския процент се доближава до горната стойност. Изчисляването на количеството загубена атмосфера, ще позволи да се разбере по-добре как Марс се е трансформирал от гостоприемен и воден свят, до сегашната студена и безплодна пустиня.

Ако Марс е запазил всичката си атмосфера, тогава съотношението на неговия оригинален аргон ще бъде същото, както на Слънцето и Юпитер. Това са двата най-тежки члена на слънчевата система и тяхното тегло на практика не позволява изотопите да избягат. За тях измереното съотношение е 5,5, което всъщност е нормалното съотношение на всички тела в Слънчевата система.

Аргона представлява само една малка част от атмосферата, но той има едно друго много ценно свойство - принадлежи към семейството на благородните газове. Това означава, че той не се свързва с други елементи или съединения и следователно представлява нещо като маркер на историята на марсианската атмосфера.

Други изотопи, измерени от SAM също подкрепят загубата на атмосферата, но никой не прави това така директно както аргона. За съжаление, тези измервания не разкриват сегашния темп на загубата, но други измервания от предстоящата мисия "Maven", която се очаква да стартира съвсем скоро, през другия месец, ще го направят.

Всеки знае, че Америка беше останала без пари. Много от основните сайтове бяха затворени, дори из интернет се шириха много спекулации, дали основните мисии на НАСА, като Касини, Кюриосити и др. ще бъдат преустановени. Добрата новина е, че работата на лабораторията продължава и никога не е спирала. В момента роувърът се е отправил към подножието на планината "Шарп". Това е карта на целия маршрут до 425 ден, когато роувърът се е поспрял за да заснеме поредната красива панорама от повърхността на Марс. До момента, лабораторията е изминала 3 от общо деветте километра до своята оригинална дестинация и екипът управляващ мисията е подложен на нещо като натиск - роувърът да не се спира никъде и да достигне тази цел възможно най-бързо. От орбита са открити много интересни скали по маршрута, които са включени в програмата за изследване, но изглежда, че те просто ще бъдат прескочени. От НАСА казват, че това не са скалите които търсят и заради които е изпратена лабораторията. Тъй че, глините в Шарп може да бъдат изследвани по-рано от очакваното.


  • 1183
  • 0
  • Oct 21, 2013

Коментар
Подобни публикации