spacebg covers

остават само 5 дни до поредното прелитане на енцелад от касини което ще се осъществи на 740 км ви
Мисия: Cassini–Huygens


Остават само 5 дни до поредното прелитане на Енцелад от Касини, което ще се осъществи на 74.0 км височина (E-18). Отново, както и при предишното прелитане, основните инструменти ще бъдат тези, които изследват полета, частици, и вълни, особено йонния и неутрален масов спектрометър (INMS), който се очаква да изучи състава, плътността и триизмерната структура на струите. Заедно с E-14 и Е-17, това прелитане ще осигури добро покритие на южните полярни региони.

Другигите акценти на прелитането са, че по време на тъмния подход (от противоположно обърнатото към Сатурн полукълбо), инфрачервения спректрометър CIRS ще наблюдава за горещи точки по повърхността.

В излизащата фаза на прелитането, както и при предходното Е-17, CIRS, VIMS, and ISS, където се очаква да съществува същия "Pacman" модел на разпределението на топлината повърхността, който се наблюдава на Мимас. Тези инструменти ще проучат също също състава и морфологията на Тетида.

Освен това, на ето това ново изображение се забелязва, че бурята на Сатурн е почни затихнала:
Увеличаване Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Космическия кораб "Касини" изследва северното полукълбо на Сатурн, което беше опустошено от огромна БУРЯ, която бушуваше през по-голямата част от 2011-та год.

На това изображение се забелязват още четири луни на Сатурн. Две от тях - Янус и Епиметей - са почти невидими от тази гледна точка, поради малкия си размер. Мимас (396 километра в диаметър) се появява като светла точка под пръстените, точно от дясно на центъра на изображението. Енцелад (504 километра в диаметър), се забелязва под пръстените в десния край на изображението. Янус (179 километра), едва може да бъде разпознат като мъничко петънце в десния край на изображението. Епиметей (113 километра), може да бъде открит на крайната левица на изображението по-горе от пръстените.

Изображението е направено от широкоъгълната камера на "Касини" на 11 февруари 2012 год. Мащаба е 170 км за пиксел.

Другото интересно нещо е че на Титан, започват промени заради промяната на сезоните:
Увеличаване Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Атмосферата на Титан прави най-голямата луна на Сатурн да изглежда като размита оранжева топка. На това ново изображение, се забелязва полярния капак на северния полюс, който се появява като бледо-синя мъгла. Последните изображения от Касини показват, че северния полярен вихър или "капак", започва да се обръща на юг.

Това изображение е направено на 30 януари 2012 год., и показва противоположно обърнатата към Сатурн страна на Титан. Мащаба е 11 км за пиксел.

  • 730
  • 0
  • Apr 8, 2012

Коментар
Подобни публикации