spacebg covers

още едно изображение от хъбъл на кълбовиден звезден куп този път обекта на
Мисия: Hubble Space Telescope


Още едно изображение от Хъбъл на кълбовиден звезден куп.

Този път, обекта на изследване е кълбовидния звезден куп „Месие 70“. Кълбовидните купове, са компактни структури при които взаимната гравитация обединява стотици хиляди звезди в малка област от пространството. Наличието на толкова много блестящи звезди, струпани една върху друга, прави кълбовидните купове популярни цели за наблюдаване, както от любителите астрономи, така и от професионалистите.

Месие 70 предлага специален случай, защото той е преминал процес известен като „колапс към ядрото“ или „ядрен колапс“. В този вид клъстери, броя на звездите и съответно блясъка се увеличава постоянно, когато се приближаваме към ядрото.
Увеличаване Credit: ESA/Hubble & NASA

Хилядите звезди орбитират в клъстера около общ център на тежестта. Тъй като звездите си взаимодействат една с друга, с течение на времето по-леките са склонни да наберат добра скорост и да мигрират към периферията на клъстера, а по-тежките да се забавят, което означава че постепенно потъват към центъра. Този ефект произвежда по-плътни и ярки центрове или погледнато отстрани ядрото сякаш е колапсирало. Този колапс се наблюдава при една пета от общо 150-те кълбовидни купове в Млечния път.

Както е известно, дома на кълбовидните звездни купове е в близост до ядрото на Млечния път, непосредствено над основната равнина. Месие 70 не прави изключение. Той се намира на около 30 000 светлинни години от нас и забележителното при него е, че той отстоява спартански на мощното гравитационно притегляне от центъра на галактиката.

Месие 70 е само около 68 светлинни години в диаметър и може да се види, макар и трудно с бинокъл в съзвездието Стрелец. Френския астроном Шарл Месие е документирал обекта през далечната 1780 г. като седемдесети, в известния си астрономически каталог.

Излишно е да споменаваме, че Месие и представа си е нямал за истинската природа на наблюдавания от него обект, за това той го класифицирал просто като „мъглявина“. Сега след повече от два века новата широкоъгълна камера на космическия телескоп „Хъбъл“ разкрива впечатляваща подробна гледка на тази може би най-древна структура на Млечния път. Заснетата област от небето е с големина около 3,3 на 3.3 arcminutes.

  • 1707
  • 0
  • Apr 16, 2012

Коментар
Подобни публикации