spacebg covers

още едно интересно изображение от месинджър забелязват се множество -хралупи- по пода на
Мисия: Messenger - изследване на Меркурий


Още едно интересно изображение от Месинджър. Забелязват се множество "хралупи" по пода на този комплексен кратер с ясно изразен централен върх. Какво представляват хралупите е все още загадка, но сигурното е, че имат много висока албедо спрямо заобикалящите ги терени. Image Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington
Уголеми

  • 1583
  • 0
  • Mar 18, 2012

Коментар
Подобни публикации