spacebg covers

Погълната галактика се размива сред звездите на по-голямата


Увеличаване Гигантската елиптична галактика "Месие 87". Credit: Chris Mihos


Нови наблюдения с "Много Големия Телескоп" разкриват нови подробности за гигантската елиптична галактика "Месие 87". Тази галактика, накъде през последните милиард години е погълнала по-малка галактика и за първи път екип от астрономи е успял да проследи движенията на над 300 планетарни мъглявини в нея, които разкриват ясни доказателства за това събитие.

Астрономите смятат, че големите галактики нарастват, защото поглъщат по-малки. Но намирането на доказателства за това не е лесно. Точно както водата изхвърлена от чаша вода, лесно ще се заличи сред водата в някоя локва, така и звездите от погълната галактика бързо се размиват сред звездите на по-голямата.

Но сега, екип от астрономи, са приложили хитър наблюдателен трик, с който показват, че близката гигантска елиптична галактика "Месие 87" всъщност се слива с по-малка спираловидна галактика през последните милиард години.

Месие 87 се намира в центъра на клъстера от галактики "Дева" на около 50 милиона светлинни години от нас. Тя по същество представлява огромна топка от звезди, с обща маса над един милион милион пъти масата на Слънцето.

Вместо да изучават всички звезди, там съществуват милиарди, астрономите се съсредоточават върху планетарните мъглявини, които са нажежените останки около застаряващите звезди. Тъй като тези обекти светят много ярко в определен нюанс на зеленото, те могат да бъдат разграничени сравнително лесно от околните звезди. Внимателното наблюдение на светлината от тях също може да намери своето приложение в астрономията.

Точно както чистата вода хвърлена в кална локва може за известно време да се различи, така и планетарните мъглявини и по-специално техните скорости, измерени с помощта на спектрографите, предоставят улики за изминалите сливания. Астрономите са установили, че новите звезди от погълнатата галактика вече са разпръснати в един регион, около 100 пъти по-голям от оригиналната галактика.

Екипът също така много внимателно е изучил разпределението на светлината във външните части на "Месие 87" и е открил доказателства за звезди от погълната галактика, които са били изсмукани, още преди същинското сливане. Данните също показват, че новите звезди са по-млади или по-сини от звездите в "Месие 87", така че най-вероятно погълнатата галактика е била спираловидна.

Според астрономите, това е много вълнуващо, защото специфичното сияние и скорост на планетарните мъглявини разпръснати на стотиците хиляди светлинни години в ореола на гигантската галактика, като истински игли сред купа сено, всъщност са уликите за движението или размиването на погълнатата галактика.


  • 1114
  • 0
  • Oct 1, 2015

Коментар
Подобни публикации