spacebg covers

Първата топографска цифрова карта на Меркурий
Мисия: Messenger - изследване на Меркурий


Увеличаване Това са северните вулканични равнини на Меркурий, показани в изкуствени цветове за да се подчертаят различните видове скали по повърхността. Почти цялата сцена е покрита с гладка лава, която е формирала множество бръчкообразни хребети, когато се е охладила. Освен това, могат да бъдат идентифицирани кръглите дупки на стари кратери погребани под лавата. Credits: NASA/JHUAPL/Carnegie Institution of Washington


Месинджър е мисията, която предоставя първия глобален цифров модел на най-вътрешната планета. Новият атлас разкрива в зашеметяващи детайли топографията на повърхността и проправя пътя за пълното характеризиране на геоложката история на Меркурий.

Глобалния топографски модел е сред трите нови продукта, които НАСА е освободила за обществеността. Това е 15-тото и последно голямо освобождаване на данни от вече несъществуващата мисия. Техният обем е повече от 10 терабайта, включително близо 300 хиляди изображения, милиони спектри, както и множество интерактивни инструменти, които позволяват на обществеността да проучат тези данни.

Новият глобален модел допълва по-стар продукт, съставен на база предишни измервания от лазерния висотомер (MLA). Поради силно елиптичната орбита на космическия кораб, MLA е бил състояние да извърши първични измервания само в северното полукълбо на планетата, което оставя топографията на южното полукълбо до голяма степен неизвестна.

За съставяне новия модел са използвани повече 100 000 изображения придобити с голям диапазон от видимост, геометрии и условия на осветление, което предоставя възможността да се изчисли топографията на повърхността.

Новата карта разкрива интересни характеристики, включително най-високата и най-ниската точка на планетата. Най-високото място на Меркурий се извисява на 4,48 км над средна надморска височина, разположено на юг от екватора в един от най-старите терени. Най-ниската кота е 5,38 км под средната височина и тя е в пода на басейна "Рахманинов", който е домакин на някои от най-новите вулканични депозити. Картите също осигуряват безпрецедентен поглед на района в близост до северния полюс, която област е почти изцяло покрита с вулканична лава.

Трудността при полюса е, че слънцето винаги е ниско над хоризонта и произвежда много дълги сенки, които закриват цветовите характеристики на скалите. Като отговор, сенките са сведени до минимум чрез използването на пет различни цветни филтри и благодарение на тях, северните вулканични равнини се разкриват с поразителни цветове.

Орбиталните операции на Месинджър приключиха преди около една година, освобождаването и анализирането на данните е един от най-важните етапи от мисията. По време на четирите си години около Меркурий, мисията разкрива много от тайните на нашия съсед и учените, и инженерите ще се надяват, че данните от мисията ще продължат да бъдат използвани от планетарната научна общност години напред.


  • 1750
  • 0
  • May 11, 2016

Коментар
Подобни публикации