spacebg covers

Силна слънчева буря на Марс
Мисия: Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN)


Увеличаване

Тава са снимки от ултравиолетовия спектрограф на Мавен, разкриващи настъпването на ярка аура около Марс по време на една слънчева буря през септември 2017 г. Лилаво-белите цветове показват интензивността на ултравиолетовата светлина в нощната страна преди (вляво) и по време на бурята (дясно). Credit: NASA

 

Едно неочаквано силно слънчево избухване от 11 септември 2017 г. предизвика появата на глобално сияние на Марс. То е около 25 пъти по-ярко от иначе обичайното сияние наблюдавано от мисията "Мавен", извършваща постоянен мониторинг на марсианската атмосфера от 2014 год. насам.

Освен атмосферния ефект, детекторът на радиация на Кюриозити (RAD) регистрира покачване до два пъти по-силна повърхностна радиация от обичайното. Тези високи стойности са били поддържани два дни.

Такова мощно слънчево изригване е странно, защото в момента сме в тихия период от 11-годишния слънчев цикъл. Избухването е било достатъчно мощно за да се регистрира и на Земята, въпреки че нашата планета по това време е била в противоположната посока на струята.

Констатациите на RAD са важни, защото измерванията от този инструмент всъщност са първите радиационни измервания на повърхността на Марс и по пътя до планетата. Този инструмент беше активен през цялото време, през което Кюриозити пътуваше към червената планета, като целта беше да се види какви нива на радиация би получил екипажа отправен към Марс. Резултатите бяха доста обнадеждаващи.

Рискът се получава само от високо енергийните слънчеви събития, които могат значително да увеличат лъчението проникващо през атмосферата и достигащо до повърхността на Марс. По-силната радиация също взаимодейства с атмосферата като произвежда допълнителни, вторични частици от които бъдещите изследователи трябва да се пазят.

Главният атмосферен ефект при взаимодействието на енергични слънчеви лъчи е осветяване на цялата планета с ултравиолетова светлина. Последното е осветило Марс като с фар. Сиянието е обвило цялата планета. Това се дължи на фактът, че Марс не притежава силно магнитно поле като Земята, което да концентрира аурарата близо до полярните райони. Енергичните частици също могат да се абсорбират от горната атмосфера, което ще повиши нейната температура и ще я накара да се раздуе.

Истинският анализ на данните всъщност едва започва. Очакванията са, да се получи по-добро разбиране как работи процесът в горната атмосфера на червената планета, който е отговорен за загубата на частици в пространството. Изучаването на въздействията от слънчевите избухвания е една от важните стъпки.

Освен от Мавен, ефекти от събитието са открити и от инструментите на "Марс Одисей", "МРО" и от "Марс Експрес".


  • 1446
  • 0
  • Oct 5, 2017

Коментар
Подобни публикации