spacebg covers

състоянието на куриозити е много добро след успешното обновяване на софтуе
Мисия: Mars Science Laboratory


Състоянието на Куриозити е много добро.

След успешното обновяване на софтуера, ровърът продължава да изпълнява етапа на привеждането във функционалност. Това ще продължи до момента в който се тестват и настроят в работно състояние всички системи и научни инструменти на машината. Тогава, може би след седмица две - три или месец, Куриозити ще се отправи към планината "Шарп".

Това означава, че ровърът ще достигне целевата област чак след приблизително два месеца. По време на пътуването, той ще изследва отделни интересни обекти, но те няма да бъдат с научният приоритет, каквито би имали утайките по склоновете на планината.

Това е в далечното бъдеще. Сега е важна всеки инструмент, без да се бърза, да бъде проверен и правилно калибриран, за да се уверим, че нещата работят на Марс по същия начин, както те са работили в стерилните стаи на Земята. Когато започнат научните наблюдения трябва напълно да бъдат изключени вариантите от сорта "може ли това да е от инструмента" каквото и да е "това".

Съвсем скоро Chemcam ще премине в активен режим. Дори ще получим снимки от тази камера. През Сол 13 ще има кратко шофиране. Освен това испанския REMS започва рутинни наблюдения на метеорологията. В края на тази фаза ще бележи завършването на въвеждането в експлоатация на дистанционните инструменти.

След това започват тестовете на ръката. Тогава ще са първите движения на ръката, диагностика и калибриране на всички нейни инструменти. Тогава се очаква първият автопортрет от малката камера "MAHLI". След този етап, мониторинга и тестването на инструментите ще бъде завършено.

След това остава само още един преглед. Той ще се осъществи от създателите на машината от JPL, който ще провери на много високо ниво работоспособността на марсохода. Ако този преглед завърши успешно мисията ще получи "зелена светлина" за да достави първите почвени проби на лабораторните инструменти "SAM" и "CHEMIN".

Първото придобиване и изследване на проба вероятно ще отнеме отново много време - най-малко една седмица, вероятно и повече.

Но докато чакаме, цялата мисия май наистина ще се окаже едно постоянно чакане, както ни предупреждаваха от НАСА още преди нейният старт, на Земята ще пристигат все по-нови изображения, които ще бъдат достъпни за наблюдения от нещо като специализиран за това браузър, който в момента се програмира. Остава само да чакаме...
Увеличаване Този подобно на "лост" уред е предназначен за правилното калибриране на главните камери "Mastcam". Камерите го наблюдават през множество филтри изображенията от които са публикувани на официалният сайт. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems

 • 1918
 • 3
 • Aug 16, 2012

Коментари
 • Eмил Aug 17, 2012
  При високите дози радиация на повърхността на Марсмалко вероятно е да се намерят диказателства за животДано следващите роувъри изпратени до червената планета разполагат със сондажни инструментикоито могат да достигнат поне на 2-4 метра под почватаУбеден съмче доказателства ще бъдат намерени изключително бързо
 • Angel Aug 17, 2012
  Радиацията на Марс изглежда че изобщо не е висока дори според най-новите данни е поносима за хората какво остава за микроорганизмите които са много по- устойчиви Ето тук има инфо: http://spacebgcom/fullpublicphp?pub_id=778&c=5
 • Eмил Aug 18, 2012
  Angelправ/а сино все си мисляче ако е имало организмито те са слезли под повърхносттаНо определено микроорганизмите не ме интересуват толкова колкото въпроса-имало ли е еволюирали животни и растения в далечното миналокогато все още е имало течна вода?Под животни разбирай най-примитивнитедревни видовекоито са обитавали Земята в началото
Коментар
Подобни публикации