spacebg covers

ферми е наблюдавал гама лъчи от слънчево избухване по време на мощното сл
Мисия: Fermi Gamma-ray Space Telescope


Ферми е наблюдавал гама лъчи от слънчево избухване.

По време на мощното слънчево избухване, което се случи на 7 март, космическият гама лъчев телескоп "Ферми" е регистрирал най-високо енергийната светлина, която е свързана с подобни събития. Откриването нарежда Ферми в класа на слънчевите обсерватории и телескопа се оказва мощен нов инструмент за изследване на слънчеви изблици, които ще изобилстват по време на предстоящия период на максимална активност.

Мощното избухване от 7-ми март (X5.4 клас) предизвика връх в интензитета на високоенергийните лъчи. Това явление е най-силното изригване до момента, което е наблюдавано от детектора на Ферми (LAT). Инструмента показа, че слънцето за кратко се е превърнало в най-интензивния източник на гама лъчи на небето.

Повече от четири години в орбита, Ферми е наблюдавал Слънцето като слаб но постоянен източник на гама лъчи, които са резултат от въздействията на високоскоростните частици от космическите лъчи. Тези наблюдения за първи път разкриват на какво е способно самото Слънце.
Увеличаване Това изображение е направено от детектора LAT на Ферми. То показва как е изглеждало цялото небе на 7-ми март погледнато в гама лъчи. Въпреки че пулсара "Вела" е най-яркия непрекъснат източник на гама лъчи, на този ден изригването от X5.4 клас го превъзхожда повече от 1000 пъти. Credit: NASA/DOE/Fermi LAT CollaborationПо време на пристъпа отделените емисии са имали енергия два милиарда пъти по висока от видимата светлина или около четири милиарда електрон волта (GeV). Освен това, излъчването на гама-лъчи е било изключително устойчиво. Телескопа е открил, че продължителността на излъчването е било около 20 часа - два и половина пъти по-дълго от всички подобни наблюдавани явления до момента. Също благодарение на високата разделителна способност на детектора, гама лъчевите емисии са локализирани за първи път на диска на Слънцето.

Когато заредените частици се ускорят от енергията на избухването и се сблъскат с видимата повърхност и атмосферата на звездата, те произвеждат гама лъчи в следствие най-разнообразни процеси. Например, взаимодействията между протони отделят субатомни частици "пиони", които се разпадат на двойка високо енергийни гама-лъчи. Сблъсъците на ядра от по-ниско енергийни йони също отделят характерни гама лъчи. Ускорените електрони излъчват гама лъчи, когато се сблъскат с протони и атомни ядра.

Ферми сканира цялото небе на всеки три часа. Телескопа работи в гама лъчевия спектър с енергия, варираща от 20 MeV до повече от 300 GeV. Неговата висока чувствителност и широкото зрително поле на LAT го прави един отличен инструмент за слънчев мониторинг. Друг инструмент на Ферми - Gamma-ray Burst Monitor (GBM) наблюдава също цялото небе в енергия от 8 000 EV до 40 MeV. Тези допълнителни възможности на GBM дават на учените достъп до по-ниско енергиен диапазон, където също се наблюдават интересни явления на Слънцето.

Съвместните наблюдения на двата инструмента показват, че някои заредени частици се ускоряват до две трети от скоростта на светлината само за 3 секунди! За напред се очакват още вълнуващи открития защото слънчевите изригвания са във възход. Учените казват, че теоретичните модели и наблюденията от Ферми, ще предоставят възможност да се реконструира енергията и видовете частици, които взаимодействат със Слънцето по време на изригванията, което от своя страна ще отвори изцяло нови пътища в слънчевите изследвания.

  • 2227
  • 0
  • Jun 20, 2012

Коментар
Подобни публикации