земя

сдо засне активения регион 1158 който пусна на сво...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

СДО засне активения регион 1158, който пусна на свобода мощен рентгенов пристъп и е най-големиа до момента от Слънчевия цикъл №24. Активния регион 115...
 • 1091
 • 0
 • Mar 19, 2012

снимки на слънцето в три различни дължини на вълни...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

Снимки на Слънцето в три различни дължини на вълните от крайната ултравиолетова светлина се комбинират заедно, за да покажат слънчевата активност за п...
 • 1076
 • 0
 • Mar 19, 2012

sdo гледа към активен район в южната полусфера на...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

SDO гледа към активен район в южната полусфера на Слънцето, която произвежда цяла серия от примки и дъги от плазма през периода от 11-13 септември, 20...
 • 1075
 • 0
 • Mar 19, 2012

когато един доста голям по размер (m 36 клас) избл...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

Когато един доста голям по размер (M 3.6 клас) изблик настъпили в близост до ръба на Слънцето, той издухва красива, разширяваща се маса от плазма, коя...
 • 1076
 • 0
 • Mar 19, 2012

изтичане на плазма се наблюдава в екстремна ултрав...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

Изтичане на плазма, се наблюдава в екстремна ултравиолетова светлина, за период от 4,5 дни (18-22 септември 2010 год.). Усукващата се плазма, се наблю...
 • 1065
 • 0
 • Mar 19, 2012

тази еруптивна изпъкналост издига плазма от слънце...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

Тази еруптивна изпъкналост издига плазма от Слънцето на 15-ти Септември 2010 г. Показани са всички направления на плазмата в изящни детайли. SDO улови...
 • 1070
 • 0
 • Mar 19, 2012

sdo зарегистрира бързо разрастващи се слънчеви пет...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

SDO зарегистрира бързо разрастващи се слънчеви петна номерирани като 1112, които са придружени със слънчево изригване. Най-общо са зарегистрирани три...
 • 1136
 • 0
 • Mar 19, 2012

добър поглед от sdo на активен регион в профил наб...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

Добър поглед от SDO на активен регион в профил. Наблюдават се постоянно променящи се линии на магнитното поле високо над разбушувалата се повърхност в...
 • 1088
 • 0
 • Mar 19, 2012

филм показващ активноста на слънцето за време от 4...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

Филм показващ активноста на Слънцето за време от 48 часа в емисионните линии с дължина 171 Ангстрьома (произхождащи от плазма с температура приблизите...
 • 1046
 • 0
 • Mar 19, 2012

с множеството активни региони които са осеяли повъ...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

С множеството активни региони, които са осеяли повърхността на Слънцето, не е изненадващо, че в продължение на около два дни 6-8 март 2011 год. SDO на...
 • 1102
 • 0
 • Mar 19, 2012

подробен поглед на южния слънчев -камшик- който из...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

Подробен поглед на южния слънчев "камшик", който избухна на 6-ти декември 2010 год. Solar Dynamics Observatory (СДО), улови това действие в екстремна...
 • 1059
 • 0
 • Mar 19, 2012

поредната красива ерупция уловена от sdo събитието...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

Поредната красива ерупция уловена от SDO. Събитието се случи на 19-ти март, 2011 година. Клипа показва в близък план действието в екстремна ултравиоле...
 • 1053
 • 0
 • Mar 19, 2012

ядрото на слънчевото петно 1117 се очертава след к...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

Ядрото на слънчевото петно 1117 се очертава, след което се слива с друга активна област в продължение на три дни (25-27 октомври 2010 г.) за да формир...
 • 1103
 • 0
 • Mar 19, 2012

това изображение на sdo е от 10 януари в крайна ул...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

Това изображение на SDO е от 10 януари в крайна ултравиолетова светлина на което се забелязва по-тъмната коронарна дупка. Коронарните дупки са области...
 • 1172
 • 0
 • Mar 19, 2012

както при всеки активен регион погледнат отстрани...
Мисия: Solar Dynamics Observatory

Както при всеки активен регион погледнат отстрани SDO вижда профила на магнитните контури над него, които се разделят и отново се съединяват в периода...
 • 1069
 • 0
 • Mar 19, 2012