spacebg covers
луна

lroc nac засне хиляди кратери подобни на този пока...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

LROC NAC засне хиляди кратери, подобни на този показан на изображението открити в басейна "Procellarum". Отличителната черта на всички е, че са осеяни...
 • 1619
 • 0
 • Mar 17, 2012

екипа на lunar reconnaissance orbiter (lro) публик...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

Екипа на Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) публикува във вторник последната част от данните събрани от основната фаза на мисията, заедно с първите из...
 • 1706
 • 0
 • Mar 17, 2012

оста на въртене на луната е наклонена под ъгъл сам...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

Оста на въртене на Луната е наклонена под ъгъл само 1,54 ° (в сравнение с земната 23.5 °), затова някои райони в близост до центъра на ротация са в по...
 • 1674
 • 0
 • Mar 17, 2012

кратера -тихо- е с диаметър 85 км той се намира на...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

Кратера "Тихо" е с диаметър 85 км. Той се намира на 43.3 ° южна ширина и 11.2 ° западна дължина и е наречен на името на датския астроном Тихо Брахе и...
 • 1999
 • 0
 • Mar 17, 2012

lro направи най-точната топографска карта на лунат...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

LRO направи най-точната топографска карта на Луната.Увеличи Топографска карта от LOLA на южното полукълбо. Червеното е най-високо, а синьото е най...
 • 1624
 • 0
 • Mar 17, 2012

кратера -klute w- предлага уроци за поведението на...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

Кратера "Klute W" предлага уроци за поведението на свлачищата в условията на лунната гравитация. Горната част на изображението показва югоизточната ча...
 • 1679
 • 0
 • Mar 17, 2012

когато въздействито формиращо кратер настъпи и се...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

Когато въздействито формиращо кратер настъпи и се изкопава голяма част от почвата, изхвърления материал се депозира в непосредствена близост до кратер...
 • 1561
 • 0
 • Mar 17, 2012

в долната част от стената на кратера -klute w- точ...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

В долната част от стената на кратера "Klute W", точно под свлачището (показано на по-горното изображение), свлачищните развалини изглежда или са били...
 • 1695
 • 0
 • Mar 17, 2012

lroc nac камерата забелязва камъни и блокове разпо...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

LROC NAC камерата забелязва камъни и блокове, разположени във и около много геоложки структури от лунния пейзаж. Как камъните са попаднали там? Някои...
 • 1561
 • 0
 • Mar 17, 2012

това е част от източния ръб на кратера -flamsteed...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

Това е част от източния ръб на кратера "Flamsteed P", разположен в южната част на басейна "Procellarum". Грубата и по-тъмна дясна страна отговаря на с...
 • 1839
 • 0
 • Mar 17, 2012

южния край на централния пик на кратера -aitken- о...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

Южния край на централния пик на кратера "Aitken". Областта горе в ляво се издига на около 1000 метра над кратера, който е се вижда в долния десен ъгъл...
 • 1718
 • 0
 • Mar 17, 2012

хребетните бръчки са очарователни тектонски структ...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

Хребетните бръчки са очарователни тектонски структури, които се появяват на повърхността следствие свиването при охлаждане. При много от тях се наблюд...
 • 1695
 • 0
 • Mar 17, 2012

на луната малки топографски върхове покрити с камъ...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

На Луната, малки топографски върхове покрити с камъни са често срещани. Това изображение е пример за такава структура. Забелязват се две области прите...
 • 1590
 • 0
 • Mar 17, 2012

въздействия с нисък или скосен ъгъл обикновено има...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

Въздействия с нисък или скосен ъгъл, обикновено имат асиметрична форма и образуват продълговати кратери. "Пеперудата" която се образува изисква ъгъл п...
 • 1679
 • 0
 • Mar 17, 2012

свлачищата са често срещана форма на загуба на мас...
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter

Свлачищата са често срещана форма на загуба на маса, както на Земята така и на Луната. Този процес разкрива свеж материал, и води до високо албедо на...
 • 1695
 • 0
 • Mar 17, 2012