spacebg covers

астероидите се размножават чрез деление- докато всеобщото схващане за астер


Астероидите се размножават чрез деление!

Докато всеобщото схващане за астероидите е, че те са гигантски планини плаващи в орбита около Слънцето, ново изследване показва, че те в действителност се оказват постоянно променящи се "малки светове", които могат да раждат по-малки астероиди, които пък от своя страна могат да започнат собственo обикаляне около Слънцето или да обикалят около родителя си астероид.

Астрономите знаят, че малките астероиди могат да се ускорят до бързи темпове на ротация под влияние на падащата върху тях слънчева светлина, подобно на вятърни витла. Новите резултати показват, че когато астероидът се завърти достатъчно бързо, той може да се раздели на две части, които след това започват да орбитират една около друга. Такива "бинарни астероиди" са доста често срещани в Слънчевата система.
Международен екип от астрономи, водени от Петър Правец от астрономическия институт в Чешката република казва, че много от тези бинарни астероиди не остават обвързани помежду си, а се разделят и образуват два астероида в орбита около Слънцето.

Изследователите са проучили 35 от така наречените "астероидни двойки" - разделени астероиди в орбита около Слънцето, които са били достатъчно близо един до друг в някакъв минал момент преди няколко милиона години и имащи размери обикновено в рамките на няколко километрa, които са с много ниска относителна скорост. Те измерват относителната яркост на всяка двойка астероиди, което корелира с техния размер, и определят скоростта на въртене на астероидните двойки с помощта на техниката известна като фотометрия.

Изследователският екип открива, че всички астероиди от астероидните двойки които проучват, са имали определена връзка помежду си и по-малкият астероид винаги е по-малък от 60 на сто от размера на спътника астероид.

Заключението се вписва в една теория на двукомпонентна астероидна формация на Даниел Черес от университета в Колорадо. Новата теория предсказва, че ако един астероид вследствие на въртенето се разпадне на два по-малки, те могат да се разбягат, ако малкия е по-малък от 60% от размера на по-големия астероид. От всички астероидни двойки в проучването, по-малкият от всяка двойка е винаги по-малък от 60 процента от масата на спътника астероид.

Когато един от астероидите в двойката е достатъчно малък, той може да "направи пробив" и да избяга от орбиталния танц и да създаде свое собствено "астероидно семейство". По време на въртеливото делене, астероидите се отделят леко един от друг при относително ниска скорост. "Това е може би най-яркото наблюдателно доказателство, че астероидите са не само големи скали в орбита около Слънцето, които имат една и съща форма през цялото време", казва Через. "Вместо това, те са малки светове, които може да се променят постоянно, защото те порасват големи, понякога раждат по-малки астероиди, които след това започват свой собствен живот в орбита около Слънцето."

Източник: universetoday

  • 1021
  • 0
  • Mar 22, 2012

Коментар
Подобни публикации