spacebg covers

астрономите които изучават млечния път са открили голям брой непознати региони където се формира
Мисия: Spitzer Space Telescope


Астрономите, които изучават Млечния път са открили голям брой непознати региони, където се формират масивни звезди. Тяхното откритие, направено с помощта на космическия телескоп "Спицер", осигурява важна нова информация за структурата на нашата галактика и обещава да се получат нови улики за нейния състав.

Звездообразуващите региони са наречени H II население, и това са местата, където водородните атоми са лишени от електрони, причинено от интензивното излъчване на масивните млади звезди. За да открият тези региони, които са скрити от газа и прахта в Млечния път, изследователите са използвали инфрачервени и радио телескопи.
Увеличаване Художествено изображение на Млечният път. Image credit: NASA/JPL-Caltech

Откритието е направено, чрез използване на резултатите от инфрачервените изследвания на Спицер и на радиотелескопите Very Large Array.

Допълнителен анализ позволява на астрономите да определят местоположението на регионите H II. Те са открили концентрация на такина региони в края на централната част на галактиката и в спиралните ръкави. Техният анализ показва също, че 25% от регионите са по-далеч от центъра на галактиката, отколкото се намира Слънцето.

Източник: НАСА

  • 1680
  • 0
  • May 3, 2012

Коментар
Подобни публикации