spacebg covers

астрономите са открили повече от 10 000 близко преминаващи до земята обекта


Астрономите са открили повече от 10 000 близко преминаващи до Земята обекта.

Вече са известни над 10 хиляди астероиди и комети, които могат да преминават близо до нашата планета. 10 000-ия обект е открит през нощта на 18-ти юни 2013год. Това е астероидът "2013 MZ5", чието засичане е станало с телескопа "Pan-STARRS", разположен на 3000 метра надморска височина в кратера "Халеакала" на Мауи.
Увеличаване Това е поредица от радарни снимки на астероидът "1998 QE2". Неговият диаметър е около 2.75 км и той премина на около 6 000 000 км от повърхността на земята през вечерта на 29-ти Май 2013. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/GSSR"Намирането 10 000 близко преминаващи до Земята обекти е значим момент", казва Линдли Джонсън, изпълнител на програмата за "NEO" на НАСА. Но статистическите анализи показват, че в космоса съществуват най-малко още 10 пъти повече подобни тела, голяма част от които ще бъдат открити в бъдеще.

За преминаващи близо до Земята обекти (NEO) се смятат астероиди и комети, които може да прелетят покрай нас на по-малко от 45 милиона км. Тези тела варират по размер от няколко метра в диаметър до повече от 41 км, което е размера на най-големия известен NEO астероид "1036 Ganymed."

Новият астероид "2013 MZ5" е с размери около 300 м. Орбитата му е много добре определена и той няма да се доближи достатъчно близо до Земята за да се смята като опасен.

Най-първият NEO е открит през 1898 год. През следващите сто години са открити само около 500 от тях. След като стартира програмата "NEO" на НАСА през 1998 год., както и други подобни системи, са открити останалите.

Статистиката отново сочи, че приблизително 10 на сто от тези обекти са по-големи от един километър. Това е размера, който може да окаже глобални последствия, ако тялото катастрофира върху Земята. За момента, астрономите са определили, че нито едно от тези тела не представлява заплаха за нас. Ако се основем отново на статистиката се оказва, че само още няколко десетки от тези тела все още са неоткрити.

По-големия брой се пада на телата с размери под един километър. Очакванията са да съществуват около 15 000 обекта с размери над 150 метра до 1км. и повече от милион с по-малки размери. Ако астероид с размери около 30 метра се сблъска със Земята, той е в състояние да нанесе значително опустошение в мястото на катастрофата. За сега се смята, че около 30 на сто от над 150 метровите обекти вече са открити. Но известните по-малки обекти (с размери около 30 метра) са само един процент от реално съществуващите.

Съвременната наука е много мощна, и ако преди са се откривали средно по пет обекта за година, днес се засичат по три NEO на ден. Освен това, в "Minor Planet Center" от програмата "NEO" на НАСА се получават данни за стотици хиляди астероиди, част от които предстои да бъдат потвърдени.

Само за десет години, тази програма е открила 90 на сто от близо преминаващите до земята обекти по-големи от 1 километър. Целта е през следващите години същият процент да се достигне и за телата по-големи от 150 метра. Когато тази цел бъде постигната, рискът от удар със Земята ще бъде намален до ниво само един процент от сегашните нива на риск. Това намаляване е необходимо, защото ако подобен обект поел катастрофално към нас се засече рано, тогава може да се приложат ред, както съществуващи така и бъдещи космически технологии с които може да се отклони.

В тази връзка, NASA съвсем скоро обяви (18-ти юни), че ще се фокусира върху намирането на всички астероидни заплахи за човешката популация (Grand Challenge).

Предизвикателството е мащабно усилие, което ще използва сътрудничеството с други правителствени агенции, международни партньори, промишлеността, академичните среди и изобщо учените. Освен това, агенцията планира както мисия, която цели пренасочване на астероид, така и изпращане на хора да го изучават.

Вече са известни около 95% от близкопрелитащите големи астероиди, които са потенциално опасни за Земята. За да сме абсолютно сигурни обаче, трябва да се открият всичките. Това е голямото предизвикателство, пред което се е изправила агенцията. Съвсем естествено, подобна амбициозна цел ще изисква впрягането на най-новите технологии, както разработването на нови.
",""] } } }) })