Реклама

астрономите са открили три необичайно сухи екзопланети това е станало с кос
Мисия: Hubble Space Telescope


Астрономите са открили три необичайно сухи екзопланети.

Това е станало с космическия телескоп "Хъбъл", който е търсил водни пари в атмосферите на три далечни планети, обикалящи около звезди подобни на Слънцето. Астрономите с изненада са установили, че и трите са необичайно сухи.
Увеличаване Това е едно художествена илюстрация на газовия гигант "HD 209458b". За изненада на астрономите, неговата атмосфера съдържа много по-малко водна пара отколкото стандартните модели за плането-образуването прогнозират. Image Credit: NASA, ESA, G. Bacon (STScI) and N. Madhusudhan (UC)Трите планети са известни като "HD 189733b", "HD 209458b" и "WASP-12b", и са отдалечени между 60 и 900 светлинни години от нас. Смята се, че та са идеални кандидати за откриването на водни пари в техните атмосфери, защото заради високите температури, водата се е превърнала в гореща пара и съответно трябва лесно да се засича.

Тези планети са от типа "горещи Юпитери" и те са толкова близо до звездите си, че тяхната температура варира между 800 и 2200 градуса по Цезий. Изследването обаче сочи, че водното съдържание е само от една десета до една хилядна на количеството вода, предсказано от стандартната теория за плането-образуването.

Анализа на HD 209458b всъщност представлява най-точното химично измерване, проведено на планета извън нашата слънчева система. Учените казват, че все пак са открили вода, но прекалено малкото количество е доста изумително. Тази находка всъщност представлява голямо предизвикателство за екзопланетната теория, защото очакванията са, всички тези планети да съдържат много вода. Сега, учените трябва да преразгледат из основи теорията за формирането на планетите и по-специално миграционните модели на гигантските планети.

Резултатите също могат да имат сериозни последици в търсенето на вода на потенциално обитаемите планети. Може дори да се наложи да се проектират и по-чувствителни инструменти за бъдещи космически телескопи, ако повечето целеви планети са по-сухи, отколкото се прогнозира. На кратко, когато търсят вода върху планети с масата на Земята, учените трябва да бъдат подготвени за много-по малки количества, отколкото ни се ще.

Изследваните планети са били избрани, защото орбитират около относително ярки звезди, които предоставят достатъчно радиация за инфрачервения спектрометър на Хъбъл. Също така, откриване на вода е почти невъзможно от повърхността на земята, защото земната атмосфера съдържа много вода, което замърсява наблюдението.

В момента приетата теория за това как гигантски планети са се образували в нашата слънчева система, гласи че те се формират в протопланетен диск съставен основно от водород, хелий, ледени частици и прах, съставен от други химични елементи. Частици прах се слепват една към друга и в крайна сметка образуват все по-големи и по-големи зърна. Гравитационните сили продължават да слепват тези зърна и по-големи частици, докато се образува ядро. Това от своя страна води до лавинообразно натрупване на твърдо ядро, което скоро започва да засмуква и газ, формирайки гигантска планета.

Тази теория прогнозира, че пропорциите на различните химични елементи на планетата са подобрени с тези на звездата, особено кислорода, който всъщност е третия по разпространеност елемент във Вселената. След като се формират гигантските планети, атмосферния кислород трябва да бъде най-вече във водните молекули. Сега, Хъбъл е показал, че това не е точно така и водата там не е толкова изобилна, както в нашата слънчева система. Ако това се окаже типично за повечето слънчеви системи, може да стане много неприятно за създаването на условия за съществуването на извън земен живот.

  • 1010
  • 0
  • Jul 31, 2014

Коментар
Подобни публикации