spacebg covers

близки галактики в които протича яростно темпо от звездообразуване също отделят огромно количество
Мисия: Fermi Gamma-ray Space Telescope


Близки галактики в които протича яростно темпо от звездообразуване също отделят огромно количество гама-лъчи, казват астрономите използващи Ферми - гама-лъчевия космически телескоп. Две от т. нар. "starburst" галактики, плюс един спътник на нашата галактика Млечния път, представляват една нова категория гама-излъчващи обекти, открити както от Ферми така и от наземните обсерватории.

"Starburst галактиките не са били достъпни в гама-лъчи досега", казва член от екипа на Ферми - Сет Дигел, "Повечето от това което вижда Ферми са екзотични и далечни квазери, които произвеждат огромни струи или обекти които попадат в огромни черни дупки. Но тези нови галактики са много по-близо до нас и приличат много на нашата собствена."

Гама лъчите са най-енергичната формата на светлина. Ферми е открил повече от хиляда точкови източници и стотици гама-лъчеви залпове, но също и открива, че равнината на нашата галактика свети в гама лъчи. Това са дифузни гама лъчеви емисии, които са резултат от сблъсъка на бързо движещите се частици, наречени космически лъчи, с галактическия газ или дори звездната светлина.
Увеличаване Ферми телескопа показва, че голям звездообразуващ регион в Големия Магеланов облак именуван 30 Златна рибка също е източник на хаотични гама лъчи. Ярките цветове показват по-голям брой регистрирани гама-лъчи. Credit: NASA/DOE/Fermi LAT CollaborationКосмическите лъчи са хипербързи електрони, позитрони и атомни ядра, движещи се почти със скоростта на светлината. Но въпреки че Земята е постоянно бомбардирани от тези частици, техния произход остава загадка почти един век след откриването им. Астрономите подозират, че бързото разширяване на обвивките на експлодирали звезди по някакъв начин ускоряват космическите частици до фантастичните им енергии.

"За първи път виждаме хаотични емисии от звезди, които са в региони различни от собствената ни галактика", отбеляза Jürgen Knödlseder, сътрудник на Ферми. Knödlseder разкрива изображение заснето от телескопа Ферми на звездообразуващ регион известен като "30 Златна рибка" в Големия Магеланов Облак (LMC). Разположен на 170 000 светлинни години в южното съзвездие Златна рибка, LMC е най-големият от няколкото малки галактики спътници на нашата собствена. "Регионът е интензивен източник на гама-лъчи, и на хаотични емисии във видима светлина идващи от нажежения газ" обяснява Knödlseder.

Районът свети в гама-лъчи по същата причина по която свети и Млечния път - защото космическите лъчи се сблъскват с газовите облаци и звездната светлина. Но Ферми показва, че хаотичните емисии идват от региони близки до 30 Златна рибка и не обхващат цялата галактика. Това означава, че самата звездна фабрика е източника на космическите лъчи, които излъчват емисиите.

"Звездообразуващите региони произвеждат много масивни, мимолетни звезди, които експлодират, когато те умират," каза Дигел. "Връзката има смисъл". "Заплетените магнитни полета в близост до 30 Златна рибка вероятно ускоряват космическите лъчи до наблюдаваните стойности" каза Knödlseder.

LAT Ферми вижда хаотични емисии и от звездообразуващите галактики М82 и NGC 253. Двете са наблюдавани през тази година от наземни обсерватории, чувствителни към гама лъчи стотици пъти по-енергични от колкото може да открие Ферми. Те правят това благодарение на слабите изображения получени в горните слоеве на атмосферата, причинени от поглъщането на гама лъчите с енергии трилион пъти повече от видимата светлина.

"В ядрото на М82 се формират звезди със скорост десет пъти по-голяма отколкото в цялата галактика Млечния път", казва Никлас Карлсон, Кандидат на науките и сътрудник в Адлер Планетариум в Чикаго. "Тези енергийни гама-лъчеви емисии издават физични процеси и в други галактики и ще ни помогнат да разберем как и къде се ускоряват космическите лъчи", обяснява Карлсон.

"Чувствителността ни към гама-лъчите - в космоса и на земята се е увеличила значително, благодарение на Ферми и обсерватории като VERITAS", казва Дигел. "Благодарение на това, вече сме в състояние да проучим подробно високо енергийните процеси протичащи в много близки до нас галактики".
Увеличаване Тази мозайка от 1500 изображения акцентира върху нажежените облаци от газ в Големия Магеланов облак. Ферми вижда гама лъчевите емисии от големия звездообразуващ регион 30 Златна рибка (вляво и в средата). Credit: C. Smith, S. Points, the MCELS Team and NOAO/AURA/NSF
Увеличаване М82, известна още като галактиката "пура", се намира на 12 милиона светлинни години от нас в съзвездието Голямата мечка. Ферми и наземните обсерватории VERITAS са открили дифузни гама лъчи от ядрото на галактиката, което произвежда звезди със скорост десет пъти по-бързо от цялата наша галактика. Credit: NASA/ESA/Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Източник: НАСА

  • 1392
  • 0
  • Apr 1, 2012

Коментар
Подобни публикации