близкоразположени кратери -kipling- и -steichen- наречени така през март 2010
Мисия: Messenger - изследване на Меркурий


Близкоразположени кратери "Kipling" и "Steichen", наречени така през март 2010 година, както и две дънни структури по подовете на кратерите и други големи кратери се за забелязват на тази снимка. В пода на "Steichen" се наблюдават останки от пръстенна структура, която наподобява ниски планини изпъкващи над материала от гладкото дъно. В пода на Kipling се наблюдава продълговата яма имаща форма на "картоф", сходна с външния вид на ями наблюдавани по дъната на други кратери. Ями като тази (а вероятно и тези, които се наблюдават в пода на припокриващия кратер на юг от Kipling), може да са се образували в резултат на изригване или странично движение на магмата в земните недра, което довежда до рухването на покрива на магменото тяло. Гладките дъна на кратерите може да се дължат на това, че са били наводнени от лава или гладкоста може да се дължи на запълването от разтопени скали по време на удара. От изображенията направени при прелитането Месинджер е трудно да се вземе решение относно приноса на тези процеси за тези кратери, но по-високата резолюция и цветните изображения, планирани да се направят, когато апарата се установи запостоянно покрай планетата през следващата година, заедно с топографски и спектрални измервания ще позволи по-доброто разбиране на причините защо подовете на Kipling и Steichen изглеждат така.
Увеличи Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Edward Steichen (1879-1973) е американски фотограф и художник. Rudyard Kipling (1865-1936) е английски автор, най-известен с написването на Книга за Джунглата. Изображението е направено на 29 септември 2009година. Резолюцията е 500 метра на пиксел. Кратера Kipling е голям 151км, а Steichen - 159км.

Източник: messenger

  • 628
  • 0
  • Mar 18, 2012

Коментар
Подобни публикации