spacebg covers

вояджер 1 достигна хелиопаузата- след 33 годишно пътуване през дебрите на с
Мисия: Voyager


Вояджер 1 достигна хелиопаузата!

След 33 годишно пътуване през дебрите на Слънчевата система, американския космически кораб "Вояджер 1" достигна точката, където скоростта на слънчевия вятър, се изравнява със скоростта на междузвездната материя или става почти нула.

Сега напредвайки към междузвездното пространство, отдалечен на около 17,4 милиарда км от слънцето, "Вояджер 1" е преминал в област, където скоростта на горещия йонизиран газ или плазма произтичаща пряко от слънцето се забавя до нула. Учените подозират, че слънчевия вятър се отклонява встрани от посоката на движение на слънцето спрямо звездите, под влияние натиска от междузвездния вятър.

Нашето Слънце излъчва поток от заредени частици, които образуват огромен мехур известен като хелиосфера, опасващ цялата слънчева система. Хелиопаузата е най-външната част на хелиосферата, където йонизираните газове или плазма извършват турбулентни хаотични движения и постепенно се смесват с междузвездната материя.
Credit: NASA

Слънчевия вятър пътува със свръхзвукова скорост, докато достигне най-плътните слоеве на хилиосферата. Там той се сблъсква с частиците материя, като драстично намаля скоростта си и поражда шокови вълни. Цялата тази зона се нарича "шок терминатор" или накратко "терминатор". След зоната на терминатора започва хелиопаузата, където слънчевия вятър загрява частиците материя.

Мисията "Вояджер 1" е стартирала на 5-ти септември 1977 година, но космическия кораб достига терминатора чак през декември 2004 год. Учените изследват данните от детектора на заредени частици с ниска енергия за да разберат скоростта на слънчевия вятър. Когато скоростта на заредените частици бомбандиращи "Вояджер 1" съвпадне със скоростта на космическия кораб, учените казват, че нетната пасивна скорост на слънчевия вятър е равна на нула. Това се случи през юни, когато Вояджер 1 е отдалечен на 17 милиарда км от слънцето.

Тъй като скоростите може да варират, учените следят показанията още четири месеца, преди да се убедят, че скоростта на слънчевия вятър действително се забавя до нула. Анализът на данните показва, че скоростта непрекъснато се забава с около 20 километра в секунда всяка година от август 2007 г., когато слънчевия вятър лети навън с около 60 километра в секунда. Скоростта става нула през юни.

"Вояджър 1" все още не е преминал хелиопаузата, за да навлезе в междузвездното пространство. Преминаването в междузвездното пространство ще доведе до рязък спад в плътността на горещите частици и ще увеличи плътността на студените. Учените използват новите данни, за да усъвършенстват своите модели за структурата на хелиосферата. От вече по-добрата оценка, която правят следва, че Вояджър 1 ще достигне междузвездното пространство след около четири години.

Братът на Вояджер 1 - Вояджер 2 стартира на 20 август 1977 година и в момента е отдалечен на 14,2 милиарда километра от слънцето. Двата космически кораба пътуват по различни траектории с различна скорост. Вояджер 1 се движи по-бързо със скорост около 17 километра в секунда, а Вояджер 2 със скорост 15 км / сек. През следващите няколко години, учените очакват "Вояджер 2" да наблюдава същото явление като "Вояджер 1".

Надали има някой да не знае за приноса на мисията "Вояджер" в изследването на външната слънчева система. Удивителното обаче е, че дори след 33 годишна служба, двата апарата продължават да функционират и да правят научни открития. Учените все още с интерес изследват данните от двете сонди и правят вълнуващи и интересни изследвания за най-външните части на нашата слънчева система.

Източник: НАСА

  • 2054
  • 0
  • Mar 29, 2012

Коментар
Подобни публикации