spacebg covers

в центъра на това изображение е кратера -derain- който е заснет за първи път по време на
Мисия: Messenger - изследване на Меркурий


В центъра на това изображение е кратера "Derain", който е заснет за първи път по време на второто прелитане на Месинджър покрай Меркурий и е кръстен през 2009 година. Веднага се забелязва, че материала около Derain е много по-тъмен от съседните терени. В действителност, материалите, свързани с Derain изглежда, че имат най-ниска отражателна способност от още неидентифицираната повърхност на планетата. Тъмните депозити може да бъдат материали на които минералния състав се различава от материалите изграждащи по-голямата част от наблюдаваната повърхност, но са необходими повече данни за да се добие представа за състава на повърхността. Наблюденията, които ще се извършат от орбиталната мисия ще спомогнат за установяването на състава на тъмния материал около Derain и на други подобни структури от повърхността на планетата.
Увеличи Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

На югоизток от Derain се вижда и лъчистия кратер Berkel, при който също се наблюдава тъмния материал около него и в центъра му. Двата съседни кратера на север от Berkel са със светли лъчи, но при тях липсва тъмния ореол. Защо някои кратери съдържат тъмни материали, а други не? Когато Messenger се установи в орбита, апарата ще се мъчи да отговори на тези въпроси, отговора на които ще подобри разбирането за същността и структурата на кората на Меркурий. Изображението е направено на 6 октомври 2008год. от тесноъгълната камера (NAC) на Mercury Dual Imaging System (MDIS). Кратера Derain е с диаметър 190км. Източник: messenger

  • 758
  • 0
  • Mar 18, 2012

Коментар
Подобни публикации