Реклама

двойката -stereo- вече постоянно наблюдават кометата -ison-


Двойката "STEREO" Вече постоянно наблюдават кометата "ISON".

Вече има един прекрасен филм, генериран от космическият кораб "STEREO-A", който показва как кометата се движи от лявата страна в продължение на дву-дневен срок (20-22 ноември). Веднага прави впечатление красивата опашка, която изостава далеч зад ядрото. Освен нея, се наблюдава също красивата комета "Encke", която също е поела междупланетно пътешествие към Слънцето. Самото Слънце се намира извън полезрението на инструмента, но то се загатва от постоянния поток от частици или слънчев вятър, който постоянно се излива във слънчевата система.
Увеличаване Image Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington/Southwest Research Institute

Почти всички космически инструменти, които имат възможността, вече наблюдават свръхинтересната комета. Космическият апарат "MESSENGER", коийто изучава Меркурий, също не прави изключение. Това изображение е направено на 20-ти ноември, когато ISON е била на 36 милиона километра от MESSENGER и все още на 67,8 милиона километра от Слънцето.

Последното разстояние е гигантско, това е почти разстоянието между Земята и Марс. Само че, докато нашите космически кораби са много бавни и преодоляват тази бездна за десетина месеца, тази комета е свръх бърза и същото разстояние ще го измине за около десетина дена. ISON "пада" върху Слънцето от много високо - от почти една светлинни година. По този начин, тя се е ускорявала бавно, но постоянно почти един милион години и скоростта която е генерирала в момента са шеметните 380 км/сек или 1 360 000 км/час! С каквото и да се сблъска подобен обект, със сигурност ще бъде много ефектно, освен със Земята. Ядрото на кометата е 3-4 км в диаметър и тогава всяка природна стихия която е преживяло човечеството ще бъде празник. Подобни комети не са новост, понякога те се разпадат спонтанно, една от причините може да бъде катастрофа с малък и съответно невидим астероид, който си обикаля кротко около Сънцето, преди да бъде улучен от ледения снаряд, ускорен от мощните галактични сили. Може би и отделяне на ледени късове от ядрата на много комети също се дължи на чакълестите куршуми които непрекъснато валят там. За момента, ядрото е устойчиво, което показва празнотата на вътрешната слънчева система, но във всеки случай неговата повърхност е меко казано минно поле. Там частица с големината на снежинка ще бъде истинска бомба, оставяща забележим кратер. Нито един космически апарат или астронавт, няма да оцелее ако бъде улучен от частица движеща се с над един милион километра в час!

И така, тази свръхвисока скорост в непосредствената околност около слънцето може да бъде фатална, ако кометата налети на твърдо тяло, но тя е благоприятна по друга причина. Тя ще прелети покрай звездата толкова бързо, че няма да има време да се нагрее. Радиацията на която ще бъде подложена е с температура от 2700 градуса, но се очаква да се нагрее само повърхностния слой. Никой не знае как ще реагира леденото тяло на тази топлина, това зависи от много неща - околоостно въртене, повърхностен и подповърхностен състав и др., но със сигурност ще се отделят множество газове, които внимателно ще бъдат изучавани от нашите инструменти.

В момента към нея са отправени истинска армия от инструменти - всякакви, от мощни космически и наземни телескопи, до любителски инструменти и следващите няколко дни, от тях ще разберем какво предстои да се случи!
",""] } } }) })