spacebg covers

доказателство за изстреляна черна дупка е установено с помощта на данни от космическата рентгенова
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Доказателство за изстреляна черна дупка е установено с помощта на данни от космическата рентгенова обсерватория Чандра. Обекта са изследвали също XMM-Нютон, телескопа Хъбъл (HST), както и няколко наземни телескопи. Според теориите, тази черна дупка е изхвърлена от ефекта на прашката, произведен от система тройни черни дупки, или от въздействието на гравитационни вълни, произведени след сливането на две черни дупки няколко милиона години по-рано.

Рентгеновият обект е именуван CID-42 и се намира в галактика отдалечена на около 3.9 милиарда светлинни години и съвпада с два много близки, компактни оптични обекта. В това изображение, рентгеновия източник открит от Чандра е оцветена в синьо, а данните от Хъбъл са изобразени в златно. Двата бели източници в близост до центъра на изображението се виждат в оптичните данни от HST, но те са прекалено тесни за разглеждането им поотделно от Чандра.

Дългата опашка на галактиката показва, че е имало сливане между галактиките сравнително скоро, само преди няколко милиона години. Данните от Very Large Telescope и телескопа Магелан предоставиха доказателства, че има голяма разлика в скоростта между двата оптични обекта - от порядъка най-малко от три милиона мили в час.
Рентгеновия спектър от Чандра и XMM-Нютон предоставят допълнителна информация за CID-42. Абсорбциионните линии от богатият на желязо газ показва, че газа се движи бързо като се отдалечава от нас в рамките на галактиката. Това може да са газове в галактиката намиращи се между нас и една от черните дупки, или би могъл да бъде газ от обратната страна на черната дупка, който се издухва надалеч.

Взети заедно, тези сведения позволяват на учените да съставят два различни сценария за това какво се случва в тази система, както и естеството на двата оптични обекта в центъра на изображението. При първия сценарий, който учените подозират е че сблъсък между две галактики създава галактика с двойка черни дупки в близки орбити. Преди тези черни дупки да се слеят, се сблъсква друга галактика и нейната супермасивна черна дупка се придвижва спираловидно към съществуващата двойка черни дупки.

Взаимодействието между трите черни дупки довежда до ефекта на прашката -най-леката се изхвърля. В този случай, източникът в долната лява част на централната двойка оптични обекти е активно галактическо ядро (AGN), което се подхранва от материала, който се увлича от бягството на супермасивната черна дупка. Източниците в горния десен ъгъл от централната двойка е AGN, което се е образувалоло от сливането на останалите две черни дупки.

Едно друго обяснение постулира сливане на две черни дупки в центъра на галактиката. Асиметрията на гравитационните вълни, излъчвани в този процес, предизвикват третата черна дупка да бъде изхвърлена от центъра на галактиката. В този сценарий, изхвърлената черна дупка е точков източник в долната лява част от централната двойка оптични обекти а останалото са увлечените от нея звезди. Излъчването на X-Ray ще бъде причинено от газ попадащ върху отдалечаващата се черна дупка.

Вторият сценарий, отнасящ се до откат на супермасивна черна дупка, причинена от гравитационния удар на вълните, наскоро бе предложен от Петър Jonker от Холандския институт за космически изследвания в Утрехт като едно възможно обяснение за рентгенови източници в различни галактики. В това проучване, водено от Петър Jonker от Холандския институт за космически изследвания в Утрехт, рентгенов източник е бил открит от Чандра на около десет хиляди светлинни години, в проекция далеч от центъра на галактиката. Има три възможни обяснения за този обект - че той е един необичаен вид свръхнова, или ултрамощен източник на рентгенови лъчи или изхвърлена супермасивна черна дупка в резултат на удър от гравитационна вълна.

Източник: Чандра

  • 943
  • 0
  • Mar 21, 2012

Коментар
Подобни публикации