Реклама

дългото пътуване на -нови хоризонти- почти приключи космическият
Мисия: New Horizons


Дългото пътуване на "Нови Хоризонти" почти приключи.

Космическият кораб пътува към системата на Плутон вече почти десет години и през по-голямата част от времето спеше. Режимът на хибернация е икономичен режим, изисква много по-малко ресурси и енергия от самият космически апарат, и съответно много по-малко персонал на Земята. Но това е до сега, по-точно до неделя, когато "Нови Хоризонти" ще се събуди окончателно и тогава всъщност започва неговата научна мисия.
Увеличаване Най-близкият подход на "Нови Хоризонти" в системата на Плутон - кулминация на едно епично, 3462 дневно пътуване през Слънчевата система.Срещата с Плутон ще се случи на 14 юли 2015 год., когато най-вероятно ще сме на морето... Събирането на научните данни обаче, ще започне много по-рано, през януари и тяхното изпращане на Земята ще продължи до края на 2016 г.

Нещата, които "Нови Хоризонти" може да разкаже за системата на Плутон, зависят от възможностите на неговите инструменти. Но космическият кораб всъщност е корабът на компромисите. Едно от нещата, което е наблегнато при проектирането на мисията е, всичката техника да бъде възможно най-лека. Това за съжаление е повлияло на инструменталният пакет, което е наложило много ограничения, често много болезнени. С тегло само 30,4 кг, за сравнение само камерата на Касини тежи 57.8 кг, инструменталният състав е максимално миниатюризиран, за да се извлече максимума възможности от полезния товар на мисията.

Но все пак, Нови хоризонти превозва седем научни инструмента, които може да се каже че са връх на високите технологии, но все пак не са най-доброто, което е могло да се изпрати когато корабът е строен. Те са разделени на два основни типа - за дистанционни наблюдения и инструменти които измерват околната среда около кораба - полета и частици, както е при повечето планетарни космически мисии.

Инструментите за дистанционно наблюдение включват:

Alice - ултравиолетов спектрометър, работещ в дължините на вълните от 46.5 до 188 нанометра и е с пространствена резолюция от 5 милирадиани на пиксел. Той ще се използва главно за изучаване атмосферата на Плутон и е подобен на инструмента със същото име на Розета.

Ralph - състои се от две подсистеми, "MVIC" и LEISA. MVIC е многоспектърна камера с 5 канала във видимата и в близката инфрачервена светлина. Работи в диапазона 400-975 нанометра от спектъра на светлината и е с пространствена резолюция от 20 микрорадиана на пиксел. Тази камера е с широко зрително поле с възможности за цветни изображения. Оборудвана е с панхроматичен, син, червен, метан, и един близък до инфрачервения спектър канали. Липсата на зелен канал, означава, че ще трябва да се приложи някаква симулация или манипулиране за производството на "истинските" цветни картинки от мисията. LEISA е инфрачервен спектрометър, който ще измерва състава и температурата на повърхността.

LORRI е камера с която вече сме се срещали. Този инструмент е чувствителен към дължините на вълната в диапазона 350-850 нанометра. Тя е с висока резолюция от 5 микрорадиана за пиксел и се използва за придобиване както на близки, така и на далечни изображения (служещи за навигационни цели). Тя е монохромна, така че най-добрите снимки от Нови Хоризонти за съжаление ще бъдат черно бели, но те лесно могат да се оцветят, но с по-ниска разделителна способност от MVIC данните.

REX е радио експеримент и той ще изпрати радиосигнал през атмосферата на Плутон, който ще се улови и изследва от Земята.

Останалите три инструмента са:

PEPSSI - Спектрометър чувствителен към енергийните частици около кораба, предназначен да изучи йоните, които се разбягват от атмосферата на Плутон. SWAP е анализатор на слънчевия вятър, чувствителни към по-ниско енергийни частици. Прах-анализатора, който всъщност беше активен през целият дълъг преход на мисията. Прави впечатление, че няма магнитометър.

Нови Хоризонти също е оборудван с огромна чиния спрямо размера на кораба. Но 2.1-метровата антена, който размер всъщност се среща доста често по покривите, не е много голям, когато си на повече от 4 милиарда километра. Това означава, че преносът на данните ще е бавен и всичко ще става автоматизирано. Точно в най-напрегнатата част, когато ще е събирането на най-ценните данни, космическият кораб всъщност ще мълчи. Всичко което може да се направи тогава е, да се надяваме че апаратът ще заговори с нас отново, когато му дойде времето.

Нови Хоризонти пътува толкова бързо спрямо Плутон, че действителната среща ще се случи за изключително кратък период - почти всички най-важни цели на мисията ще се изпълнят само 2.5 часа преди и 1 час след най-близкия подход. Плутон се завърта около оста си за 6,4 дни, така че най-добрите световни карти ще бъдат сглобени от снимки, събрани няколко дни преди и след най-близкия подход.

LORRI ще фотографира Плутон, Харон, Никс и Хидра още през януари. Навигаторите ще използва снимките, за да подобрят точността на своите прогнози за положението на всяка луна, когато корабът пристигне. Разбира се, тези изображенията ще бъдат и научно полезни. Геолозите ще ги изучават за да търсят по-нататъшни промени на повърхността. Астрофизиците ще се опитат да определят по-точно масите на Плутон и Харон. LORRI въпреки че е орязан, все пак е мощен инструмент, но Плутон е малък обект. Той е по-малък дори от луните на Юпитер и в тези начални фотографии ще се появява само като няколко светещи пиксела. Истинската красота на планетата-джудже ще видим чак при срещата, след 14 юли, така че остава да чакаме.
Увеличаване Диаграма на космическият кораб. NASA / JHUAPL

  • 1024
  • 0
  • Dec 5, 2014

Коментар
Подобни публикации