spacebg covers

Един впечатляващ кратер на Марс
Мисия: Mars Express


Регионът „Тера Сабая“ е дом на много завладяващи геоложки характеристики, една от които е известният кратер „Мореукс“.

Този кратер разкрива множество интригуващи геоложки структури. Той се намира в северния ръб на „Тера Сабая“, която по същество представлява обширна област на Червената планета осеяна с множество кратери, ледникови потоци, дюни, хаус терени и сложни геоложки мрежи.

Морекс е много стара структура, заради което изглежда до голяма степен размазан. Това е резултат от дългогодишната ерозия. Кратерът е със съвсем леко елипсовидна форма, стените са доста полегати, а в центъра се намира ясно отчетлив връх, който се е образувал, когато материалът от пода на кратера е отскочил нагоре, по време на удара.

Централният връх е доста висок, достигащ до около два километра височина. Самият кратер е дълбок приблизително три километра и се простира на 135 километра от ръб до ръб.

И така, защо кратерът „Морекс“ е интересен? Най-напред защото там се забелязват големи разлики в цветовете на материалите които го изграждат. Това особено си личи от тази нова снимка направена от „Марс Експрес“. Докато околният терен се появява с обичайните за Марс нюанси, стените на кратера са много тъмни, като че ли са засипани с пепел или въглен. Освен това, пода е покрит с тъмнокафяви и черни дюни, докато централният връх остава бледо жълто-оранжев, което е обичайният за Марс цвят. Освен това, тъмният материал се е изплискал навън от кратера, показвайки посоката на удара, като постепенно избледнява и се слива с околния терен.

Тази разнообразна цветова палитра отразява и разнообразната геоложка композиция на скалния материал. Смята се, че дюните вътре и около кратера съдържат пясък, богат на пироксен и оливин. Тези скалообразуващи минерали са „мафични“ или съдържат магнезий и желязо. Те се характеризират с типичния си тъмен вид. Освен това марсианските ветрове са разнесли фини зърна базалт, вулканичен пясък и пепел в и около кратера. Базалтът е нещо обичайно както на Марс, така и на други небесни тела. Например този минерал е ключов компонент изграждащ моретата на Луната. Точно той е причината, лунните морета да изглеждат видимо по-тъмни от лунните планини.

Базалтът на Марс също е ключов компонент на скалите, но когато говорим за ерозия действала милиарди години, той до голяма степен се маскира или покрива с прах. Защо именно точно тук, той е останал отчетливо ясен, превръщайки Морекс в нещо като „базалтов остров“? Това е нещото което озадачава учените.

Може би, отговорът идва от  други характеристики. Дюните и скалните потоци, заобикалящи централния връх и южния район на кратера изглежда са образувани от лед. Нещо повече, смята се, че това са млади структури, образувани от значителни епизоди на ледникова дейност през последните няколко милиона години. Може би, по някое време, този кратер се е покрил с лед. Този лед постепенно се е свличал към дъното на кратера, оголвайки черния базалт по стените и причинявайки потоците по склоновете на централния връх.

Кратерът е разположен на 42 градуса северна географска ширина и ако действително се е покривал с лед, означава че съвсем неотдавна полярната шапка е достигнала тези ширини. Какво би станало, ако ледниковия период на Марс съвпадне по време с ледниковия период на Земята? Означава едно, Морекс е потенциална цел за бъдеща ландер мисия до Марс.

Освен ледниковите структури в кратера се забелязват и геоложки характеристики образувани от вятърната ерозия или са творения на самият вятър. Това са дюните, покриващи пода на кратера. Тези дюни са най-вече със сърповидна форма или „барханоидни“. Те разказват много за посоката на вятъра в и отвъд кратера.

От ориентацията на дюните учените са заключили сложна система от преобладаващи ветрове, вероятно повлияна от топографията на самия кратер. Дюните на север и изток от централния връх са повлияни от ветровете, идващи от североизток, докато дюните, разположени на запад, се контролират от ветрове духащи от северозапад.

Тези напречни ветрове създават интересна и уникална морфология на дюните в кратера, която добавя интригуваща бримка към геоложката структура на Морекс.

ESA’s Mars Express. Това е комплексно изображение на областта от Тера Сабая, където е кратерът "Мореукс“. Впечатление прави системата от огромни вливни канали водещи към него. 


  • 128
  • 0
  • Mar 10, 2020

Коментар
Подобни публикации