spacebg covers

един малък плътен обект само дванадесет мили в диаметър е отговорен за тази красива рентгенова мъг
Мисия: Chandra X-ray Space Observatory


Един малък, плътен обект само дванадесет мили в диаметър е отговорен за тази красива рентгенова мъглявина, коятото обхваща 150 светлинни години. В центъра на този образ, направен от Чандра е много млад и силен Пулсар, известен като PSR B1509-58, или B1509 за по-кратко. Пулсара е бързо въртяща се неутронна звезда, която отделя енергия в пространството около него създаваща сложни и интригуващи структури, включително и тази, която прилича на голяма космическа ръка. В този образ, най-ниско енергийните рентгенови лъчи са оцветени в червено, средноенергийните са в зелено, а най-енергичните от тях са сини. Астрономите смятат, че B1509 се е образувал преди около 1700-та година, измерено от Земята (по отношение на събития, когато се наблюдават от Земята) и се намира на разстояние около 17 000 светлинни години.
Увеличаване

Неутронни звезди се създават, когато масивните звезди изчерпат горивото и колапсират. B1509 се завърта за почти 7 пъти всяка секунда и освобождава енергия в чудовищен процент - вероятно защото има силно магнитно поле на повърхността си, което се равнява на 15 000 000 милиона пъти по-силно от магнитното поле на Земята.

Комбинацията от бързото въртене и ултра-силното магнитно поле прави B1509 един от най-мощните електромагнитни генератори в галактиката. Този генератор образува енергичен вятър от електрони и йони далеч от неутронната звезда. Тъй като електроните се движат през намагнетизираната мъглявина, те също излъчват енергия и създават сложната мъглявина видяна от Чандра.

В най-вътрешните региони, слаб кръг обгражда Пулсара, където се наблюдава слабо петънце образувано на мястото където вятърът бързо намалява скоростта си от бавното разширяване на мъглявината. По този начин, B1509 има важни прилики с известната Ракообразна мъглявина. Въпреки че мъглявина B1509 е 15 пъти по-голям от диаметъра на ракообразната мъглявина, чийто диаметър е 10 светлинни години.

Подобните на пръсти структури удължени на север, очевидно оцветяващи възли от материя в съседния облак газ, известен като RCW 89. Прехвърлянето на енергия от вятъра на тези възли ги кара да светят ярко в рентгенови лъчи (оранжевото и червеното от горния десен ъгъл). Температурите в този район изглежда варират по кръгов модел, което предполага, че Пулсара може да се придвижва като пумпал и облъчва газа посредством широк пръстен от емисии предизвикващи светенето на газа в RCW 89.

Източник: Чандра

  • 1675
  • 0
  • Mar 21, 2012

Коментар
Подобни публикации