spacebg covers

едно от удоволствията при разглеждане на древни карти е намирането на региони проучени толкова зле
Мисия: Fermi Gamma-ray Space Telescope


Едно от удоволствията при разглеждане на древни карти е намирането на региони, проучени толкова зле, че картографите са изрисували дракони и морски чудовища. Сега астрономите използващи Ферми - гама лъчев космически телескоп се намират в същото положение, както старите картографи. Ново проучване на вечно забулените в мъгла гама лъчи от източници извън нашата галактика, показва, че по-малко от една трета от емисиите произлизат от това което астрономите смятат за най-вероятни заподозрени - черни дупки изхвърлящи струи от активни галактики. "Активните галактики може да обяснят по-малко от 30 на сто от трансгалактичния гама лъчев фон, който Ферми детектира", заяви Марко Айело, един астрофизик в Кавли Института по астрофизика на частици и космология (KIPAC), "Това откритие освобождава много място за научни открития, които трябва да разгадаят какво друго е отговорно." Айело представи своите открития във вторник на среща на високо равнище на Американското Астрономическо Общество в Хавай.
Ферми данните анулират популярните обяснения за трансгалактичният гама-лъчев фон. Струите от активни галактики играят само второстепенна роля в производството на емисиите. Credit: NASA / ТЪРСИ / LAT ФермиАйело представи своите открития във вторник на среща на високо равнище на Американското Астрономическо Общество в Хавай.

В Небето са регистрирани гама-лъчи от пулсари и газови облаци в рамките на нашата галактика Млечния път и от най-светлите активни галактики. Според конвенционалните обяснения, този фон представлява натрупани емисиите на огромен брой активни галактики, които са твърде слаби и твърде далеч да бъдат зарегистрирани като отделни гама-лъчеви източници.

"Благодарение на Ферми, ние вече знаем със сигурност, че това не е така," каза Айело. Доклад за резултатите е бил представен на Astrophysical Journal.

Активните галактики имат централни черни дупки с големина милиони до милиарди пъти масата на Слънцето. Веществото попадащо в черната дупка, част от него става насочени струи от частици, пътуващи със скоростта на светлината.

Тези частици могат да произвеждат гама-лъчи по два различни начина. Когато фотони на видимата или инфрачервената светлина взаимодействат със свръхбързите частици, получат достатъчно енергия и се превръщат в гама-лъчи. А другият е ако една от частиците на струята се сблъска с ядрото на атома на газа. От сблъсъка за кратко се създава частица наречена "пион", която бързо се разпада на двойка гама-лъчи.

Стартирал на 11 юни 2008 г., гама-лъчевия космически телескоп Ферми постоянно картографира в гама-лъчи небето. Мисията е партньорство между астрофизиката и физиката на частиците, разработена в сътрудничество с НАСА и американското министерство на енергетиката, включително и важен принос от академични институти и партньори от Франция, Германия, Италия, Япония, Швеция и САЩ

Екипът анализира данни, получени от голямо площния детектор на Ферми (LAT) по време на първата година на обсерваторията в космоса. Първото предизвикателство е елиминиране на емисиите от нашата галактика.

"Трансгалактичният фон е много слаб и лесно се бърка с яркото излъчване от Млечния път", заяви Маркус Акерман, друг член на екипа на Ферми LAT в KIPAC който води измервания и проучвания. "Направили сме много внимателно разделяне на работата на два компонента, за да се определи абсолютното ниво на фона."

Отделен документ описващ измервания фон ще се появи на 12 март в брой на списание Physical Review.

Айело и колегите му след сравнение на емисиите от активните галактики, открили, че енергията необходима за производството на наблюдавания фон трябва да е между 0,1 и 100 милиарда електрон волта (GeV) - или от около 100 млн. до 30 милиарда пъти енергията на видима светлина - активните галактики се оказват само дребни играчи.

Така че, какво друго може да допринесе за трансгалактичният гама-лъчев фон? "Ускорени частици се срещат и от нормалните звезди, които са силен претендент" Акерман обяснява. "Такива ускорени частици са включени също в модела, в големи мащаби са възможни, и се забелязват където групи от галактики се сливат."

И винаги има тъмна материя, мистериозна субстанция, която не се наблюдава, но тежестта и се зарегистрира. "Тъмна материя може да бъде вид, все още неизвестени субатомни частици. Ако това е вярно, частиците тъмна материя могат да взаимодействат помежду си по начин, който произвежда гама-лъчи," Айело добавя.

Подобрен анализ и допълнителна експозиция на небето ще даде възможност на екипа на Ферми да докажат тези теории. За сега, обаче, най-добрата, която може да се каже за трансгалактичният гама-лъчев фон е, че трябва да се изобрази като "дракони".

Източник: НАСА

  • 995
  • 0
  • Apr 1, 2012

Коментар
Подобни публикации