spacebg covers

Изработката на най-голямото огледало в света започна


Увеличаване

Първите шестоъгълни сегменти за основното огледало на ELT вече са успешно излети в специално изработените за тях форми. До пълното завършване на проекта обаче, има още доста път, до 2024 год. Credit: SCHOTT/ESO


Първите шест шестоъгълни сегмента от основното огледало на "Екстремно Големия Телескоп" (ELT) вече са успешно изработени от немската фирма "SCHOTT". Тези сегменти са част от 39-метровото огледало на телескопа, който ще заработи през 2024 година.

"Екстремно Големия Телескоп" ще е нещо чудовищно. Неговото първично огледало ще е с диаметър 39 метра и ще бъде далеч по-голямото от всичко, което някога е направено за оптично-инфрачервен телескоп. Такъв гигант е твърде голям за да бъде направен от едно парче стъкло, така че огледалото ще се състои от цели 798 отделни шестоъгълни сегмента, като всеки е с размери 1.4 метра и дебелина около 5 см. Сегментите ще работят съвместно като едно огромно огледало и ще събират десетки милиони пъти повече светлина, отколкото човешкото око.

За сравнение, най-мощният до момента "Много Голям Телескоп" е с диаметър на огледалото 8.2 метра. Джеймс Уеб също е със сегментирано огледало, но неговите сегменти са само 18, които ще формират повърхност с диаметър 6.5 метра. Този телескоп обаче ще работи при съвсем различни условия от ELT, което си има своите големи предимства, особено в инфрачервената област.

Главните и второстепенните огледални сегменти се изработват от керамичния материал с ниска експанзия "Зеродит". Този материал се излива в калъпи или заготовки и ESO е сключила немската компания договор за производство на заготовки на първите четири сегмента (известни като M1 до M4).

Изработката на първите отливки за сегментите са много важни, защото те ще позволяват на инженерите в SCHOTT да оптимизират производствения процес и свързаните с него инструменти и процедури, така че по-нататъшното производство да е по-ефективно.

Отливането на първите шест сегмента е основен етап, но пътят напред е дълъг - общо над 900 сегмента ще трябва да бъдат излети и полирани (798 за основното огледало, плюс резервен набор от 133). Когато се изгради напълно производствената линия, скоростта на производство ще бъде около един сегмент на ден.

След леенето огледалните сегменти ще преминат през последователност на бавно охлаждане и повторна топлинна обработка. След това ще бъдат почистени в правилната форма и полирани до точност 15 нанометра по цялата оптична повърхност. Оформянето и полирането ще бъде извършено от френската компания "Safran Reosc".

ELT се смятат за един от най-важните приоритети в наземната астрономия. Телескопът ще разшири значително нашите познания за космоса, включващи планети около други звезди, най-първите обекти във Вселената, изучаването на черни дупки, природата и разпределението на тъмната материя и тъмната енергия, които доминират във Вселената.

Проектът е одобрен през 2012 г., а зелена светлина за строителството бе дадена в края на 2014 г. Първата копка, на която присъства президентът на Чили, е през май 2017 г. Първата светлина ще е някъде през 2024 г.


  • 1115
  • 0
  • Jan 17, 2018

Коментар
Подобни публикации