spacebg covers

касини откри кислород на диона космическия кор
Мисия: Cassini–Huygens


Касини откри кислород на Диона.

Космическия кораб "Касини" е "подушил" йонизиран кислород в непосредствените околности на ледената луна "Диона". Това е първото потвърждение, че този малък свят може да притежава много разредена атмосфера. Кислородните йони са много разредени - по един за всеки 11 кубически сантиметра от космоса или около 90 000 за кубичен метър, но все пак това количество е достатъчно, за да се каже, че Диона притежава изключително разредена атмосфера.

Ако трябва да я сравним със земната, атмосферата на Диона ще отговаря по плътност на 480 км над повърхността на Земята. Откриването на тази слаба атмосфера, известна още като "екзосфера", е описано в последния брой на списанието за геофизични изследвания.
Увеличаване Това е трицветно изображение на Диона. За неговото създаване са обединени ултравиолетови, зелени и инфрачервени изображения, като по този начин изпъкват регионалните различия в цветовете. Причината за разликите в цветовете все още не е изяснена, но може да се дължи на фините разлики в състава на повърхността или размерите на зърната, които изграждат ледената почва. Image credit: NASA/JPL/Space Science Institute

Учените казват, че вече и Диона прибавя своята част от захранването на пръстените на Сатурн с кислород освен Рея. Откритието всъщност показва, че кислорода е често срещан в системата на Сатурн, но той се произвежда от процес, много различен от дейността на живота.

Фотоните пристигащи от Слънцето, заедно със заредените частици от космоса, бомбардират повърхността на Луната. Те предизвикват разпадане на водните молекули от леда, в резултат на което се отделят кислородни атоми, които Касини е зарегистрирал.

Откритието е много изненадващо, защото Диона не е достатъчно голяма, за да генерира екзосфера. Подобна атмосфера в системата на Сатурн, учените са открили и на Рея през 2010-та година. Гъстотата на кислорода на повърхността на двете луни е около 5 трилиона пъти по-малка от повърхността на Земята.

Всъщност учените от известно време подозират за наличието на молекулярен кислород на Диона, защото космическия телескоп "Хъбъл" е открил озон в нейните околности. Но това не е изяснено със сигурност. Сега "Касини", с помоща на плазмения спектрометър със сигурност е зарегистрирал йонизиран молекулярен кислород при второто си близко прелитане покрай Диона на 7 април, 2010-та год, когато кораба се доближи на 503 км от повърхността на Луната.

Учените от мисията също анализират и данните от йонния и неутрален спектрометър, получени от прелитането покрай Диона на 12 декември, 2011 год. Тези данни ще се съпоставят с получените от Рея за която от отдавна е известно, че притежава тънка атмосфера. По този начин ще се види, дали атмосферата на Диона съдържа и други молекули, освен тези на кислорода.

Източник: НАСА

  • 1392
  • 0
  • Mar 24, 2012

Коментар
Подобни публикации