spacebg covers

Касини се приготвя за най-голямата финална маневра
Мисия: Cassini–Huygens


Космическият кораб "Касини" ще изпълни най-голямата планирана маневра през оставащото време на мисията. Това ще се случи в събота, 9 август и тя ще бъде част от срещата с Титан на 21 август.
Скоро, Касини отново ще се върне близо до равнината на плъстените и луните в системата на Сатурн. Image Credit: NASA/JPL

Продължителността на работата на двигателите ще е около минута и това ще промени скоростта с 12.5 метра в секунда. Тази маневра ще бъде най-голямата, която Касини е предприел през последните пет години. В сравнение, малките рутинни маневри, които апаратът изпълнява променят неговата скорост с около 10 мм в секунда.

Сега, голямата маневра е необходима за да насочи корабът надолу или обратно към екваториалната равнина на Сатурн. В момента Касини се движи по висока полярна орбита, която е много удобна за изучаването на полюсите на Сатурн и Титан. След предстоящата маневра, това ще обърне тенденцията, корабът отново да слезе до равнината на пръстените и луните.

Касини от време на време извършва подобни големи маневри през своето вече десетилетие пребиваване в системата на Сатурн. Титан обаче си остава най-надеждното средство за насочване на кораба около Сатурн. Това не е необичайно за космическите кораби, те често се възползват от услугите на гравитационното подпомагане или стимулиране за да постигнат своите цели. Гравитацията на Титан често се използва или като спирачка или като ускорител на Касини, което позволява сравнително икономичен начин за насочването на сондата. Всъщност ако го нямаше Титан, Касини отдавна да е изразходил всичкото си гориво и мисията да е в историята. Сегашната маневра не прави изключение, голямото изгаряне ще бъде проведено по специален начин, целящ прелитане покрай Титан, който от своя страна ще насочи мисията обратно надолу.

Увеличаване Това е центърът на гигантски вихър бушуващ в северния полюс на Сатурн. Скоростта на ветровете там е около 150 метра в секунда и за да получи изображенито Касини е използвал поредица от спектрални фиртри в близката инфрачервена светлина. Изображението е от 2-ри април 2014 год., мащабът е 13 км/пиксел. Image Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute


  • 1701
  • 0
  • Aug 8, 2014

Коментар
Подобни публикации