Реклама

катастрофални наводнения предизвикани от топенето на ледовете заради топлината на вулканичната дей
Мисия: Mars Express


Катастрофални наводнения, предизвикани от топенето на ледовете заради топлината на вулканичната дейност, се смята за отговорен процес формирал хаотичната природа на Марс, изобразена на тази панорама получена от Марс Експрес.

Системата на "Mangala Valles" е разположена точно на юг, от устието на "Minio Vallis". Районът е част от голям канал по който е изтичала водата към морето заключено между "Amazonis Mensa" и "Eumenides Dorsum". Областта е разположена в югозападната част на Тарсис, която е дом на няколко вулкана, включително най-големия в слънчевата система - "Olympus Mons".
Увеличаване Copyright ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGOБлизостта на района до тези вулканични гиганти, вероятно е изиграла важна роля при създаването на каналите, видими на панорамата, които са издълбани от големи обеми течаща вода.

Източникът на водата се смята, че отстои на няколко стотици километра по-на юг от тук. Там, топлата, разтопена скала от вулканичната активност по време на формирането на Тарсис може да е задействала топенето на подземен лед и водата съответно да е изкопала каналите.

Няколко басейна и кратери, също са били пълни с вода. Най отчетливия пример е 28 километровия кратер в горния десен ъгъл, който се е пълнил от канала пресичащ стената му.

Кратерът в центъра на изображението е с малко по-различен вид. Той някога е бил пълен с вода, което си личи от седиментите, като по-късно отново е ерозирал обратно. "Хаос терена" около него се характеризира с изолирани блокове, които най-вероятно са били хаотично формирани по време на освобождаването от земните недра вода и последващия повърхностен колапс.

Друг пример за запълнен и ерозирал кратер се намира на югоизток, долу в ляво на изображението. Също, хаотичния терен на този регион предполага, че и тук може да е имало подповърхностен лед с множество епизоди на топене и наводнения.

Дълбок канал през пейзажа на долния край се отличава със слоеве и тераси по вътрешните стени, което отново е свидетелства за различните водни епизоди.

Mangala Valles най-вероятно е създадена преди около 3.5 милиарда години, която епоха се е отличавала с вулканична активност и наводнения, която епоха дори може да е продължила само допреди няколко стотин милиона години.
Увеличаване "Mangala Valles" - контекстно изображение. Copyright NASA MGS MOLA Science Team

  • 865
  • 0
  • Oct 30, 2015

Коментар
Подобни публикации