spacebg covers

когато метеорит удари повърхността на планетата материала от целевата зона се изхвърля пасивно с в
Мисия: Messenger - изследване на Меркурий


Когато метеорит удари повърхността на планетата, материала от целевата зона се изхвърля пасивно с висока скорост и често създава лъчи, които се простират на разстояние много по-голямо от размера на кратера, образуван от удара. По време на второто прелитане покрай Меркурий, Месинджър направи снимки на много впечатляващи лъчи на Меркурий, произхождащи от кратера на Куипер, както и на обширна система от лъчи свързана със северния кратер "Хокусай". И при двата примера, лъчите изглеждат светли, което е характерно за пресните скали и прах, от което следва, че те са много по-млади от общата повърхност на Меркурий. За разлика от тях в центъра на това изображение, се забелязват съвкупност от тъмни лъчи, произхождащи от малкия кратер Matabei.
Увеличи Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

Тъмните лъчи са рядкост на Меркурий, но подобни структури са идентифицирани, например в кратера "Моцарт". Моцарт се интерпретира, че е изкопан тъмен материал по време на удара, който случайно е по-тъмен от околния. Тъмните лъчи на Matabei може да имат подобен произход и предстои обекта да се изследва главно за естеството на тези тъмни лъчи, когато Месинджър се установи за постоянно покрай планетата. Изображението е направено на 6 октомври 2008год. Кратера Матабей е с диаметър 24км.

Източник: messenger

  • 627
  • 0
  • Mar 18, 2012

Коментар
Подобни публикации