spacebg covers

коментари на изображенията от
Мисия: Stardust


Коментари на изображенията, от блога на американската г-жа Лакдулола.

Мисията се оказа 150% успешна. Апарата освен че направи перфектни изображения на изкуствения кратер, също така успя да картографира и доста голяма част от неизвестния терен, който по време на облитането от Диип Импакт е бил в сянка. Но въпреки всичко, учените са се опасявали, заради ред технически причини, че изображенията ще бъдат много мъгляви и разфокусирани. Оказа се, освен че изображенията са перфектни, "Стардъст" е успял да улови и газови струи извиращи от ядрото. Ето изображението на което те се виждат:
Credit: NASA / JPL / Cornell

Ако някой не може да види струите, ето едно силно контрастирана снимка, която вече прилича повече на негатив, но струите вече се виждат ясно отдолу на изображението:
",""] } } }) })