spacebg covers

космическия кораб -джуно- е на половината път до юпитер остават
Мисия: Juno - мисия до Юпитер


Космическия кораб "Джуно" е на половината път до Юпитер.

Остават само още 9,464 астрономически единици и учените с нетърпение очакват деня, когато апаратът ще навлезе в орбита около най-масивната планета на слънчевата система.
Увеличаване На 12-ти август, 2013 год, Джуно измина половината път до Юпитер. Image Credit: NASA/JPL-CaltechАстрономическата еденица (AU) е мярка за дължина, която се използва от космическите инженери и учени за по-удобно представяне на огромните разстояния в слънчевата система, и не само. Това е разстоянието между Земята и Слънцето и то е точно 149 597 870,7 км. Това означава, че 9,464 астрономически единици се равняват на 1 415 794 248 км. В момента Джуно е на 55.46 милиона километра от Земята.

Следващият важен момент от почти петгодишното пътешествие до Юпитер ще се случи през октомври тази година. Тогава, космическият кораб ще прелети покрай Земята за да "открадне" от нашата планета малко повече скорост.

На 9 октомври Джуно ще прелети на 559 км над повърхността на Земята. Това ще повиши неговата скорост с 7,3 километра в секунда. След това, следващата спирка ще бъде Юпитер, където ще пристигне на 4 юли 2016 год.

След като се озове в орбита, космическият кораб ще обиколи гигантската планета 33 пъти. Орбитата е предвидена да бъде полярна, което ще позволи осемте научни инструмента да вникнат дълбоко в облачната атмосфера на газовия гигант. Чрез тях научният екип ще научи повече относно произхода на Юпитер, структурата на атмосферата и магнитосферата, и евентуално за наличието на масивно ядро - скалисто-метален свят колкото земята, пленен завинаги в центъра на планетата.

  • 1993
  • 0
  • Aug 15, 2013

Коментар
Подобни публикации