космическия телескоп -спицер- е открил причина за тайнствената инфрачервена светлина коя
Мисия: Spitzer Space Telescope


Космическия телескоп "Спицер" е открил причина за тайнствената инфрачервена светлина, която идва от цялото небе. Данните от телескопа сочат, че инфрачервения фон може би произхожда от отделни звезди, които са напуснали очертанията на галактиките си. Смята се, че галактическите сливания са изхвърлили огромно количество звезди в празното пространство на Вселената.

Инфрачервения светлинен фон е огромна мистерия. Сега астрономите са се сдобили с доказателства, че той се дължи на колективната активност на звездите обитаващи празните междугалактически пространства. Всички сегашни инструменти са прекалено слаби за да видят отделните звезди, но общото сияние от всички се зарегистрира сравнително лесно.

Новото изследване обхваща дъга от небето с размери около 50 пълни луни. Това широкоъгълно наблюдение позволява на астрономите да анализират по-добре разпределението на инфрачервената светлина във фона.

Екипа е заключил, че светлинния поток не е в съответствие с предсказаното от теориите и компютърните симулации ако той идва от най-първите звезди и галактики. Сиянието е прекалено ярко за да идва от началото на Вселената, която тогава е била изпълнена с не чак толкова големи и многобройни галактики, които виждаме днес. Затова учените вече са съставили нова теория обясняваща загадъчните светлинни петна по небето.

Новата теория предвижда, че пространството между галактиките и куповете от галактики всъщност гъмжи от звезди. Тези звезди, както стана ясно по-горе са изхвърлени при галактичните сблъсъци и сега те са източника на инфрачервения фон.

За сега са необходими още изследвания, за да се потвърди теорията. Един от начините е да се сканира цялото небе в специфичните инфрачервени дължини и да се види дали няма връзка между фона и галактичните клъстери, където се смята че ще се концентрират свободните звезди.

Но това изисква изключително наблюдателно време, което не е по силите дори на отделна мисия. Заснемането на една точка от небето отнема часове, а какво остава за цялото небе. Може би бъдещия "Джеймс Уеб" ще разреши проблема, учените възлагат огромни надежди на този телескоп.

Неговата свръх изострена визия ще може да види най-ранните галактики директно, а може би и част от въпросните "бездомни" звезди. Ерик Смит - учен от проекта Уеб казва: "Мистериозните обекти, формиращи инфрачервения фон може би най-накрая ще бъдат разобличени."
Увеличаване По време на галактическите сливания многобройни потоци от звезди се изхвърлят далеч в празното пространство. Тези потоци се наричат "приливни опашки" и могат да се видят на горното художествено изображение. Учените смятат, че колективния блясък на изгонените звезди е причината за загадъчния инфрачервен фон изпълващ Вселената. Image credit: NASA/JPL-Caltech
Увеличаване Изображението от ляво показва част от нашето небе заснето в инфрачервена светлина. Ако се направят достатъчно дълги експозиции обаче, се забелязва че светлината постепенно се уплътнява до показаното от дясно. Забелязва се, че пространството се изпълва с инфрачервен фон, който тука е уловен от телескопа "Спицер". От ляво е извадена светлината идваща от звездите и галактиките, за да се подчертае фона. Image credit: NASA/JPL-Caltech/UC Irvine

  • 1023
  • 0
  • Oct 25, 2012

Коментар
Подобни публикации