spacebg covers

куриозити почти е завършил тестовете на роботизираната ръка и вече е готов да докосне първата скала
Мисия: Mars Science Laboratory


Куриозити почти е завършил тестовете на роботизираната ръка и вече е готов да докосне първата скала за анализ.

Тестове се правят с цел, екипа на мисията да придобие умения за прецизното маневриране ръката при температурните и гравитационните условия на Марс. За да извърши тези дейности, ровърът е поставен в стационарно положение от 5-ти септември насам. Но съвсем скоро марсоходът отново ще се раздвижи, като акцентът ще бъде върху камерите, които трябва да открият подходяща скална проба за анализ от ръката.

Двата научни инструмента - камерата "MAHLI" и алфа частици спектрометъра (APXS), който определя елементния състав на пробите, вече са напълно калибрирани и очакват първата си цел. И двата са монтирани на купола в края на ръката и могат да бъдат поставени в контакт с целевите скали.

MAHLI в момента се използва за оценка на прецизността на ръката и по-специално нейната способност да доставя проби до входовете на анализаторите на проби. Куриозити трябва много прецизно да премества ръката си до няколко "научи точки". Дали той е способен да прави това, снимките от камерата показват че ръката е заела предварителните програмирани позиции. Освен това снимките показват, че предпазния капак на входа на инструмента Chemin е отворен и очаква своята първа проба, която ще бъде доставена през следващите няколко седмици.
Увеличаване Камерата "MAHLI" на фона на пустинният пейзаж на Марс заснети от панорамната камера на Куриозити. Тази снимка е необходима на инженерите, за да извършат оценка на запрашаването и да проверят че нейните LED прожектори са изправни. Image credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS
",""] } } }) })