spacebg covers

Ледният азот е причината за многобройните единични хълмове на Плутон
Мисия: New Horizons


Увеличаване Ледените хълмове на Плутон. Credit: NASA.

Те могат да бъдат фрагменти воден лед, които са се отцепили от възвишенията опасващи равнината "Спутник". Хълмовете са с размери от един до няколко километра и вероятно са миниатюрни версии на по-големите разбъркани планини по западната граница. Те са още един пример за интересната и разнообразна геология на Плутон.

Водния лед е с по-малка плътност от леда на азота и затова учените смятат, че изолираните хълмове всъщност са плаващи фрагменти сред морето от замразен азот. Тези айсберги най-вероятно произхождат от разбиването на скалистите възвишения заради движенията на азотните ледници. Когато хълмовете навлязат в клетъчните терени на Спутник, те стават обект на конвективните движения на ледения азот и заради това се избутват към краищата на клетките, където образуват групи достигащи до 20 км дължина. По този начин се формират "вериги" от плаващи хълмове покрай каналите на ледниковите потоци.

В северния край се забелязва структура, която неофициално е кръстена "Чалънджър", в чест на екипажа на изгубената совалка. Изглежда, че това е особено голямо натрупване на хълмове, което е с площ 35х60 км. Тази структура се намира в близост до границата с възвишенията, които са далеч от клетъчния терен и може да представляват мястото, където хълмовете са "заседнали" защото там азотния лед е особено плитък.


  • 1447
  • 0
  • Feb 8, 2016

Коментар
Подобни публикации