spacebg covers

марсианско общество - българия марсианско общество (мо) е световна неправи


Марсианско общество - България.

Марсианско общество (МО) е световна неправителствена организация, която е отдадена на идеята, че Марс е напълно постижима цел от пилотирана мисия със сегашните технологии. Тази мисия няма да бъде водена просто от обикновено "научно любопитство", а ще има за цел да установи трайно присъствие на човечеството на червената планета. Това е цял свят с площ, равна на всички континенти на Земята. На Марс съществуват всички елементи, които са необходими за да подкрепят не само жизнените процеси, но и технологичното общество.

Проучването и колонизирането на Марс е едно от най-великите човешки усилия, което е напълно възможно в нашето време. Целите които стоят пред марсианското общество, са изключително трудни, но каузата е благородна и тя трябва да се отстоява докато успее.
Присъстващите учредители, членове и симпатизанти на първото събрание на Марсианско общество - България.

Световното марсианско общество е основано в САЩ от д-р Робърт Зубрин, който доказва, че достигането на Марс е възможно като се използва минимална инвестиция. За целта ще се използват съществуващите технологии за стартирането и достигането на планетата, като се използва малка роботизирана система за производство на ракетно гориво (метан и кислород) от въглеродния двуокис в марсианската атмосфера и донесен от Земята водород.

Тази идея се е разпространила на цели пет континента. Учредени са множество "марсиански общества" в страните от Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Австралия.

А сега, новата новина - вчера 20.05.2012 год., тази световна структура се разшири и то не къде да е другаде а в България. В Софийския университет "Св. Климент Охридски", от 10:00 часа беше свикано първото и учредително събрание на "Марсианско общество - България" (МОБ). Лично аз съм изключително очарован от това събитие. Оказа се, че нашата страна не е просто "инертна" за космическите течения в световен мащаб, а има хора, които живо участват в тях.

Разбира се истинските цели, които си е поставило световното общество са твърде далечни и направо не мислими за нас, но нищо. Марсианско общество - България, както и повечето общества по света, се създават в подкрепа на тази идея. Най-малкото, неговата функция би била просто популяризаторска - целта е да се запознаят и да се открият все повече симпатизанти, особено сред подрастващото поколение в училищата от ниските и средните класове - нещо, което беше предложено от г-н Венцислав Кръстев, един от дейните участници и учредители на обществото.

Веднага трябва да се спомене, че МОБ е изключително доброволна организация с идеална цел - подкрепа на плана за колонизиране на Марс. Нейната структура е проста - Управителен съвет, който за момента се състои от три лица: председател - Михаил Матеев, главен организатор и учредител на обществото, заместник председател Николай Цонев и касиер Георги Драганов. Следват, да се надяваме, все по-нарастващ брой членове и симпатизанти. За целта, всеки може да се присъедини към Фейсбук профила на обществото.

МОБ е напълно изградена юридическа организация, която се управлява от бих казал, много добре обмислен и напълно логичен устав. Едно от нещата, който предвижда този правилник е веднъж годишно да се свиква Общо събрание, което да извърши управленските решения в Обществото.

Дейностите, които ще се извършват са изключително разнообразни, посветени както казах вече на главната идея - колонизацията на Марс. Част от съвсем краткосрочните цели, които си постави обществото са изграждане на гравитационен симулатор за Марс и 3D принтер, която технология се смята, че ще е в състояние в автоматичeн режим да изгради цяла база на планетата. Е, нашият за сега няма да бъде способен да лети в космоса и ще е доста по-малък, но кой знае, може някой ден, някой да го разработи за тези цели. Има още разнообразни проекти, като един от най-скорошните ще бъде осъществяване на литературен конкурс, но за това ще пишем по-подробно съвсем скоро - когато стартира.

За да се осъществят тези начинания обаче са необходими средства. За тази цел, редовите членове, сред които съм и аз, плащат членски внос, от който се формира бюджет. Средствата също могат да се набират и от дарения. Бюджета се разпределя приоритетно от управителния съвет.

МОБ стартира като една изключително отворена към обществеността структура. Всеки може да участва активно като член, което ще позволи да участва в членското събрание и да взема решения за изграждането на обществото или просто като симпатизант към някой проект или друга дейност. Освен това, МОБ няма да бъде конкурент, а напротив още от първото събрание стана ясно, че ще се търси сътрудничеството с подобни организации, което бе предложено от г-жа Росица Колева учен от Института по космически изследвания и технологии към БАН.

Като за финал можем да споменем, че учредителното събрание на "Марсианско общество - България" е една успешна стъпка към завръщането на България на световната космическа сцена. Всеки знае, че в момента живеем във време, когато космонавтиката в нашата страна е изключително непопулярна, за разлика от 70-те и 80-те години на миналия век. Но дори и така, колкото и малка крачка да направихме вчера, за мен тя е стъпка към по-доброто възприемане на космоса от нашето общество не като нещо далечно и екзотично, а като една напълно достижима цел, която всички можем да очакваме, че няма да е далеч времето, когато ще се превърне в наш дом.

  • 2037
  • 0
  • May 23, 2012

Коментар
Подобни публикации