spacebg covers

Мистериозни свръх бързи вълни в прашен диск близо до нас
Мисия: Hubble Space Telescope


Увеличаване Този набор от снимки, показва движението диск с диаметър около 60 милиарда километра около близката до нас и млада звезда "AU Mic". Обработвайки по специален начин светлината, учените са открили поредица от загадъчни вълнообразни черти, които по същество представляват вълни движещи се през целия диск със скорост около 35 000 километра за час. Такива високи скорости изключват възможността тези структури да са образувани от планети или други твърди конгломерати в системата. Докато не се получат нови данни, явлението остава неизвестно. Credit: NASA, ESA


Хъбъл и VLT са открили невиждани до момента движения на прашен диск, около млада и близка звезда. Бързо движещите се вълнообразни структури може да предоставят безценни улики, как планетите се формират или започват да се формират в първоначалните протодискове.

Звездата е "AU Mic" и тя се намира на 32 светлинни години от нас в южното съзвездие "Microscopium". Тази звезда е удобна за изучаване, защото нейният диск е достатъчно наклонен спрямо нас, което предоставя възможността да се наблюдават подробности.

Астрономите са търсили признаци на гънки или изкривени структури в диска, които могат да предложат доказателства за образуването на планетата. Резултатът е, че са открили някои много необичайни и очевидно свръх бързо движещи се структури на необичайни места от звездата.

По специално, това са една поредица от вълнообразни арки, наподобяващи вълни по водна повърхност. Екипът е използвал архивни данни от Хъбъл за да видят тяхното поведение във времето. На пръв поглед, през 2010 г. и 2011 г. вълнообразния характер на някои от тези структури не се наблюдава в изображенията но при лека преработка, вълните се забелязват. Нещо повече, те даже се променят или движат с течение на времето и то много бързо.

Арките се състезават далеч от звездата със скорости до 10 км в секунда, което е доста по-бързо от досегашните наблюдения или прогнозираното от компютърните модели. Още по-загадъчното е, че вълните по-далеч от звездата изглежда се движат по-бързо от по-близките до нея. Най-малко три от структурите се движат толкова бързо, че те вероятно ще избягат от гравитационното привличане на звездата. Такива високи скорости изключват възможността, структурите да са причинени от обекти, като планети или големи конгломерати, които гравитационно смущават материала в диска. Екипът също така е изключил и други поредици от явления, които могат да обяснят феномена, като редки сблъсъци между астероиди при което може да се отделят големи количества прах формиращи спиралните вълни.

Може би, най-смисленото обяснение идва от звездната дейност. Избухвания или други бурни събития на AU Mic, което е типично за подобни млади и сравнително леки звезди, може да смутят диска и да формират свръх бързите структури. Проблемът е, че подобна активност и връзката и с диска лесно ще се забележи от Земята, нещо което до момента липсва.

Астрономите планират да продължат наблюденията на системата за да се опитат да разберат какво се случва. Но, за сега, тези любопитни структури остават в графата на неразгаданите мистерии.


  • 1100
  • 0
  • Oct 26, 2015

Коментар
Подобни публикации