spacebg covers

Мъглявината "Тарантула" в инфрачервена светлина
Мисия: Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA)


Увеличаване

Мъглявината Тарантула заснета от летящата обсерватория "СОФИЯ". Credits: NASA/SOFIA/Nicholas A. Veronico


За да се изясни напълно живота на масивните звезди, астрономите трябва да ги изучават през всичките етапи на тяхното съществуване - от момента, в който те са сгъстяващ се облак от газ и прах, до свръхмощната експлозия на техния динамичен край.

Летящата обсерватория "СОФИЯ" е инструмент, който може да допринесе доста за изпълнението на тази задача. Инфрачервената визия на телескопа е в състояние да вникне в обширните области на звездообразуващите региони на мъглявината "Тарантула", която по същество представлява огромна маса от газ и прах в Големия Магеланов Облак.

Големият Магеланов Облак е звезден конгломерат формиран в ранната Вселена и е останал непроменен до момента. За това, химическите свойства там са значително по-различни от тези в Млечния път и формирането на звезди в галактиката-джудже отразява типа звездообразуване протичал преди милиарди години.

Теорията е, че масивните звезди - с маси по-големи от осем пъти масата на слънцето, се образуват в плътни молекулярни облаци. В тези места, тъмният прах и газ абсорбират фоновата светлина, което възпрепятства традиционните оптични телескопи да изобразяват тези зони.

Но в инфрачервена светлина, където е работната област на СОФИЯ се наблюдават множество пашкули, които са потенциални кандидати за образуващи се масивни звезди. Нещо повече, обсерваторията дори е извършила спектроскопия, която идентифицира присъстващите химически елементи.

Новите данни запълват спектралната област от 20-40 микрона и се вписват идеално в общата картина показваща температурата на прахта и скоростта на натрупване на маса, която е съставена и от данни от други големи обсерватории, като Хъбъл, Спицер, Хершел. Но в тези дължини на вълните не е наблюдавал нито един инструмент до момента.

Защо е важно да се изучи формирането и живота на масивните звезди? Важно е, защото по-голямата част от тежките химически елементи са синтезирани от вече отдавна саморазрушили се тежки звезди. Може да се каже, че съвременния облик на Вселената, дори материята която изгражда и нас е синтезирана в ядрата на масивни звезди, които са блестели ярко и са били много по-често срещани преди милиарди години.

Трудността е, че в момента няма теория или механизъм, който описва формирането им. Всичко пропада при маса по-голяма от осем пъти масата на Слънцето. Радиацията излъчвана от подобен обект на теория издухва всичко около него и възпрепятства по-нататъшното натрупване на вещество или нарастването му. Но все пак съществуват масивни звезди, значи някак си се образуват. Надеждата е, че новите данни от СОФИЯ ще разбулят мистерията.


  • 1080
  • 0
  • Jan 15, 2018

Коментар
Подобни публикации