spacebg covers

Наблюдаваха взаимодействие на тъмна материя с друга тъмна материя
Мисия: Hubble Space Telescope


УвеличаванеТова изображение е от Хъбъл и то показва голямото галактическо струпване "Abell 3827". Странните сини структури около централните галактики са изкривената от гравитацията на клъстера светлина идваща от много по-далечни обекти във Вселената. Наблюденията са предоставили намеци, че тъмната материя около една от галактиките не се движи със самата галактика и вероятно се предполага че тя е взаимодействала с нещо, може би с друга тъмна материя, но естеството на процеса така и си остава неясен. Credit: ESO

 

Астрономите, може би за първи път са наблюдавали взаимодействие на тъмна материя с друга тъмна материя. Данните идват от две сблъскващи се галактики, които предоставят първите интригуващи намеци за естеството на този тайнствен компонент на Вселената.

С помощта на инструментът "MUSE" работещ на VLT в Чили и изображения от Хъбъл, астрономите са изучили едновременното сливане на четири галактики в галактическото струпване "Abell 3827". Въпреки, че тъмната материя не може да се види, учените все пак определят нейното местонахождение картографирайки гравитационно поле, което поражда.

Сегашното разбиране е, че всички галактики съдържат огромни кичури от тъмна материя. Без помощта на тъмната материя, нашата галактика например много бързо ще се разлети из Вселената, защото се върти прекалено бързо. Оценките са, че около 85% от масата на Вселената трябва да се пада на тъмната материя, чиято истинска природа си остава загадка.

В новото проучване, изглежда, че една туфа тъмна материя изостава на около 5000 светлинни години зад вече взаимодействащата галактика. Разликата между положението на тъмната материя и приемащата я галактика може да се обясни само че тя е взаимодействала с нещо, може би с друга тъмна материя и това е трябвало да стане със сила, различна от гравитационната, например триене. До момента никога не е наблюдавано подобно взаимодействие по никакъв начин, освен само чрез силата на гравитацията.

Тъмната материя се смята, че просто съществува наоколо и единствено само поражда гравитационно поле. Но ако тя се забавя или губи енергия по алтернативен начин, тогава физиката в тъмния сектор ще се окаже много по-богата и по-интересна.

За сега това е само спекулация, потвърдена от едно наблюдение, но за да бъдат наистина уверени учените се нуждаят от още потвърждения на феномена. Може би това е още една стъпка по-близо до определянето какво всъщност е тъмната материя.

Този резултат е следствие от едно скорошно проучване на 72 сблъскващи се галактични купа, при което се установи, че тъмната материя взаимодейства много малко сама със себе си но все пак взаимодейства. Новата работа обаче се отнася до движението на отделни галактики, отколкото клъстери от галактики, което позволява да се натрупат или да станат по-видими ефектите дори от малка сила на триене. Взети заедно, двата резултата разкриват за първи поведението на тъмната материя, което само по себе си е голям напредък в този сектор.


  • 1285
  • 0
  • Jun 25, 2015

Коментар
Подобни публикации