spacebg covers

наблюдава се стъпковидно разпределиние на скалите в пода на кратера -slipher s- най-веро
Мисия: Lunar Reconnaissance Orbiter


Наблюдава се стъпковидно разпределиние на скалите в пода на кратера "Slipher S". Най-вероятно това се дължи на факта, че тези камъни са създадени от въздействието което е оформило и самия кратер. В същото време те са заляти и от образувалата се от енергията на удъра стопилка. Неравномерния релеф на кратерния етаж съдържа много наклонени повърхности които са покрити един път от камъни, и втори път от стопилката, образувайки наблюдаваните стъпковидни формации.
Стъпковидна настилка по пода на кратера "Slipher S". Някои камъни са покрити от залялата ги стопилка, докато други са добре показани. Посоката на слънчевите лъчи е от долния десен ъгъл на изображението, а самият кратер е скосен към горния ляв ъгъл. Ширината на заснетата област е 650 метра. [НАСА / GSFC / Arizona State University].
",""] } } }) })